Evenimente

Manifestările organizate de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice, dedicate Zilei Minorităţilor Naţionale, au fost deschise în data de 9 decembrie 2014, în sala de festivităţi a Cercului Militar Naţional din Bucureşti, cu un spectacol de gală intitulat “Alfabetul Convieţuirii”, iniţiat de Uniunea Elenă din România și susţinut de ansamblurile artistice ale minorităţilor naţionale din România.
Evenimentul a reunit aproximativ 280 de persoane, invitați atât din partea celor 17 minorităţi participante cât și oficialităţi din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Culturii, Guvernului României, Camerei Deputaţilor și ai altor instituții publice.
În ziua de 10 decembrie, sărbătorită pe toate meridianele globului ca Ziua internațională a drepturilor omului, DRI a organizat împreună cu MAE, Comisia Națională a României pentru UNESCO și Asociația Alumnus Club pentru UNESCO vernisajul expoziției de artă plastică “Descriptio. Cantemir”, a arhitectului Mugur Kreiss, manifestare desfășurată sub auspiciile inițiativei ONU Alianța Civilizațiilor.
Expoziția a constituit un prilej de a evoca personalitatea și opera enciclopedică a umanistului Dimitrie Cantemir, cel mai important simbol românesc legat de conceptul pe care se bazează Alianța Civilizațiilor – dialogul între națiuni, culturi și religii. La acest eveniment, care a fost găzduit de Comisia Națională a României pentru UNESCO, au participat aproximativ 100 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor implicate în derularea Alianței Civilizațiilor, ai minorităților naționale, istorici, oameni de cultură, jurnaliști, precum și membri ai ambasadelor Turciei și Spaniei la București.
Au salutat pe cei prezenți și au evocat personalitatea multivalentă a lui Dimitrie Cantemir dl. Ani Matei, secretar general al CNR UNESCO, doamna Enikő Lacziko, secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, dl. Daniel Tănase, director general în cadrul MAE – Direcția Generală ONU și Afaceri Globale, doamna Victoria Popescu, diplomat MAE – Direcția ONU, Instituții Specializate și Francofonie, Coordonator național al României pentru Alianța Civilizațiilor, dl. arhitect Mugur Kreiss, doamna Mihaela Varga – critic de artă, doamna avocat Paula Iacob, doamna Daniela Popescu, președinta Alumnus Club pentru UNESCO, personalități din mediul academic. Au fost de față actuali și foști parlamentari, reprezentanți ai Direcției Afaceri Culturale din MAE, ai Ministerului Educației Naționale, precum și cei doi subsecretari de stat din cadrul DRI – doamna Christiane Gertrud Cosmatu și dl. Aledin Amet.
Cu prilejul vernisajului a fost lansată o broșură bilingvă (română și engleză), cuprinzând cel de-al III-lea Plan național – cadru al României pentru participarea la Alianța Civilizațiilor (2014 – 2016). Acest document a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Externe cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice și al altor instituții și organizații. Planul, aprobat de premier în iulie 2014, stabilește ideile și proiectele prioritare cu care România va contribui la inițiativa globală Alianța Civilizațiilor în perioada 2014 – 2016.
Atât MAE, cât și ambasadorul Turciei și însărcinatul cu afaceri al Spaniei la București, și-au exprimat susținerea pentru organizarea unor evenimente similare în anii viitori, astfel încât punțile de legătură dintre state să fie îmbogățite cu noi contribuții la Alianța Civilizațiilor. S-a subliniat că experiența pozitivă a României în ceea ce privește menținerea unor bune relații de colaborare între etnii, limbi și culturi este de mare actualitate în lumea de astăzi și că aceasta merită să fie cunoscută și promovată pe plan regional și internațional.

EL portret deschidereDaniela, Paula Iacob, ambasadori

MAE deschidere

Painile UBB

Victoria PopescuDSC_0002

DSC_0005

DSC_0010

DSC_0013

DSC_0014

DSC_0015

DSC_0018

DSC_0019

DSC_0020

DSC_0021

DSC_0022

DSC_0023

DSC_0025

DSC_0031

DSC_0033

DSC_0035

DSC_0036

DSC_0037

DSC_0038

DSC_0045

DSC_0047

DSC_0049

DSC_0050

DSC_0054

DSC_0056

DSC_0057

DSC_0068

DSC_0069

DSC_0070

DSC_0072

DSC_1003

DSC_1005

DSC_1009

DSC_1010

DSC_1013

DSC_1019

DSC_1029

DSC_1046

DSC_1050

DSC_1051

DSC_1056

DSC_1061

DSC_1086

DSC_1092

DSC_1098

DSC_1102

DSC_1109

DSC_1110

DSC_1113