ACDWJNGD

Conform rezolutiei 57/249 a Adunării Generale a ONU din 20 decembrie 2002, data de 21 mai a fost aleasă ca zi a diversitatii. Este ziua în care, fiecare dintre noi ar trebui să îşi îndrepte atenţia spre valorile diversităţii culturale, să fim mai toleranţi.

Este momentul să învăţăm că « împreună » înseamnă să acceptăm cultura celuilalt, să respectăm opinia celuilalt şi să nu uităm că diversitatea este o sursă de bogăţie şi creaţie care conduce la unitate şi desăvârşire.

Prin manifestările pe care le organizăm în această zi, încercăm să punem accent pe importanţa moştenirii multiculturale, dar şi pe nevoia de a susţine dialogul interetnic. Departamentul pentru Relaţii Interetnice încurajează şi sprijină orice iniţiativă care contribuie la construirea identităţii naţionale bazată pe dialogul intercultural. Doar prin cunoaşterea unor stiluri de viaţă diferite, poate fi consolidată bogăţia culturală şi spirituală a unui popor.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale pentru Diversitate Culturală, vă invit să apreciem împreună imensa bogăţie şi diversitate a culturiilor minorităţilor naţionale, vă invit la o incursiune în toleranţă şi armonie în diferenţe.

LACZIKO Enikő Katalin

Secretar de stat