Evenimente

Campania “Vorbește și prețuiește limba maternă”, dedicată sărbătoririi Zilei Internaţionale a Limbii Materne din acest an, promovează limbile materne ale minorităților naționale din România, acordând fiecărei etnii dreptul de a se exprima în limba maternă, iar exemplele de mai jos demonstrează că limba maternă rămâne vie şi puternică.

Expresivitatea și dulceața limbii rutenilor este dată de capacitatea ei de-a surprinde toate aspectele vieții sociale și individuale cu toată gama de trăiri, de la veselie până la tristețe. Cele două cântece, culese de Dana Crăciun (studentă atunci la Academia muzică din Iași) de la bătrâna Verona Filipiuc din satul Dărmănești, jud. Suceava, sunt un exemplu elocvent.

Можность русиньского язика видавати цілий соціалний і індівідуалний живот, радость але і смуток, дає ёму виразности і солодкости. Дана Крачун (тогди буда студентков в Музикалні Академії в Ясах) записала співанки від старої жінкі Верона Філіпюк з Дерманешт-Сучава, найвиразний приклад красоти русиньского язика.

Cântece rutenești

На щось мені, рідна мамкоDe ce, dragă mamă
Ой у городі красне зілі,
За городом красний цвіт.
Ой хто, Боже милосердний,
Икий тепер файний світ.
În grădină-s leacuri multe,
Dincolo sunt multe flori,
Doamne iubitor,
Ce frumoasă e viața.
Хоть здаю ся я весела
Я на сердце все туга
На щось мені, рідна мамко,
Щисті, долю проклила?
Deși par veselă,
Sufletul meu e trist,
De ce, scumpă mamă,
Soarta mi-ai blestemat.
Ой я тобі, рідна донько
Щисті, долю не клила,
Лишень оден раз сказала
Донько, щистя бесь не мала.
N-am blestemat, fiică dragă,
Nici norocul, nici soarta,
Am spus doar o dată,
Să n-ai parte de noroc.
На щось мені, рідна мамко,
У найгіршої ниволі,
Ик я така молоденька
Сама жию без долі.
De ce, scumpă mamă,
Cea mai grea nefericire,
Să trăiesc de tânără
Fără dragoste.
Ой, хто Боже милосердній,
Світу зелененкий,
Ик я у тобі пропадаю
Така молоденька.
Oi, doamne iubitor,
Lume verde (proaspătă, vie)
Cum mă sting în tine
Așa tânără.
Полюбила я попаAm iubit un popă
Кину кужиль на полицу,
Сама вийду на улицу
Лишу кужиль миши трублю,
Тепер мене хлопці люблю.
Arunc furca pe poliță
Și ies în uliță.
Las-o șoarecii s-o roadă
Că acum mă iubesc băieții.
Полюбила я попа з довгов бородою.
Ик почула попадя, била кочергою.
Так, так доню моя і я так робила,
Свого мужа шановала, а других любила.
Am îndrăgit un popă cu barbă lungă
Când a auzit preotesa, m-a bătut cu lopata ( de scos pâinea din cuptor)
Așa, așa fata mea, și eu la fel am făcut
Mi-am cruțat bărbatul iubind pe alții.
Не хай миши кужель трублю,
Бо мене тепер хлопці люблю.
Так, так доню моя, і я так робила,
Свого мужа шановала, а других любила.
Lasă șoarecii să roadă furca,
Că eu acum iubesc băieții.
Așa, așa fata mea și eu la fel am făcut,
Mi-am menajat soțul și i-am iubit pe alții.