Evenimente

EDL_Logo1 (2)

Vineri, 17 octombrie, Reprezentanța Comisiei Europene în România (RCE), Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României organizează cea de-a treia ediție a festivalului limbilor – „LinguaFEST”, manifestare care încheie seria de evenimente dedicate Zilei europene a limbilor în anul 2014. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România, str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1, sala Titulescu, începând cu ora 10:00. Vor lua cuvântul doamna Iulia Deutsch, șef-adjunct al Reprezentanței Comisiei Europene în România; doamna Enikő Katalin Lacziko, secretar de stat, Guvernul României – Departamentul pentru Relații Interetnice; domnul Adrian Georgescu, director adjunct ANPCDEFP; doamna Anca Pegulescu, inspector general, Ministerul Educației Naționale; domnul Augustin Mihalache, consilier pentru afaceri europene, Ministerul Educației Naționale. Secțiunea de dimineață va fi dedicată ceremoniei de acordare a premiilor European Language Label 2014 (Certificatul lingvistic european) pentru proiecte creative și inovatoare în domeniul predării și învățării limbilor străine. Cu aceeași ocazie, va fi prezentat stadiul de implementare a proiectului NELLIP (Network of European Language Labelled Initiatives and Projects) și va fi difuzat un scurt film despre documentarul „Why Romania?” sau de ce au ales cetățeni din Marea Britanie, Rusia, Palestina, Olanda și alte state să învețe limba română și să se stabilească în România. În partea a doua a manifestării, participanții vor fi invitați la discuții pe marginea temei centrale a evenimentului: importanța învățării limbilor străine în contextul actual. Vor fi astfel organizate trei ateliere în paralel: i). mobilitatea și dezvoltarea competențelor lingvistice; ii) excelență în educația lingvistică; iii) limbile străine și ofertele pieței muncii. Fiecare atelier se va bucura de prezența unor invitați speciali, de la studenți Erasmus până la angajatori. Pe parcursul evenimentului, Spațiul Public European va fi gazda expoziției itinerante de carte „Odiseu călătorește din nou”, un proiect transfrontalier inițiat la începutul anului de biroul local al DG Traduceri, Comisia Europeană, din Paris. Expoziția reunește 24 de versiuni lingvistice ale Odiseei lui Homer, unul dintre textele fundamentale ale literaturii europene, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Pentru mai multe detalii, consultați https://odiseja.eu/. Context: Ziua europeană a limbilor a fost organizată pentru prima dată în 2001 de Consiliul Europei (CoE), în cadrul Anului european al limbilor. Comisia Europeană și Centrul European de Limbi Moderne din cadrul Consiliului Europei joacă un rol activ în organizarea de evenimente pe tema limbilor străine, atât cu ocazia Zilei europene a limbilor, cât și în perioada premergătoare și în cea imediat următoare. Scopul acestei zile este sensibilizarea publicului cu privire la limbile utilizate în Europa, promovarea diversității culturale și lingvistice și încurajarea învățării limbilor pe tot parcursul vieții. În Uniunea Europeană există 24 de limbi oficiale, aproximativ 60 de limbi regionale și minoritare și peste 175 de limbi utilizate de migranți. Cel puțin jumătate din populația lumii este bilingvă sau multilingvă, adică vorbește sau înțelege două sau mai multe limbi. Comisia Europeană este hotărâtă să dezvolte în întreaga Europă politici de învățare a limbilor străine, ca parte a obiectivului său de a îmbunătăți competențele lingvistice în Europa, în special prin predarea a cel puțin două limbi începând de la o vârstă foarte fragedă. Programul european “Erasmus+” va dispune în acest scop de un buget de aproape 15 miliarde EUR, care reprezintă o creștere de 40 % față de nivelul cheltuielilor anterioare. Pentru prima oară, sprijinul lingvistic pentru mobilitate va fi disponibil online gratuit pentru toți participanții la mobilitatea pe termen lung (cel puțin două luni în străinătate). Se va acorda sprijin online pentru engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană și olandeză, care sunt limbile de predare sau de muncă pentru mai mult de 90 % din totalul studenților, stagiarilor, tinerilor voluntari și al celorlalte persoane care studiază sau participă la cursuri de formare în străinătate. Participanții vor fi invitați să își evalueze competențele lingvistice atât înainte, cât și după sejurul lor în străinătate. Surse:

Ziua europeană a limbilor: http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_ro.htm

Certificatul lingvistic european: http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/language-label_en.htm

Programul Erasmus+: http://ec.europa.eu/education/index_ro.htm Pagina de internet dedicată limbilor străine: http://ec.europa.eu/languages/index_ro.htm

Centrul European de Limbi Moderne, Graz, Austria: ro.htm “>http://www.ecml.at/