Evenimente

În fiecare an, pe 22 ianuarie sărbătorim «Zilei Culturii Maghiare ». Cu acest prilej, se vor derula o serie de evenimente atât în Bucureşti, cât şi în ţară. Departamentul pentru Relaţii Interetnice salută şi felicită iniţiativa organizatorilor de a le realiza şi va promova aceste evenimente pe site-ul oficial al departamentului şi pe Facebook.

Cultura unui popor este cartea de vizită a acelui popor, este ceea ce îl defineşte, iar caracteristica sa esenţială, aceea de liant între oameni, va dăinui multă vreme de acum înainte. Adevărul este că orice tip de cultură este accesibilă tuturor şi pentru fiecare dintre noi există un „acasă” al culturii unde am învăţat primele noţiuni despre cultură şi care, mai târziu, au contribuit la definirea noastră ca identitate naţională şi culturală.

Tocmai pentru a a veni în sprijinul ideii că orice cultură este accesibilă tuturor, punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, prin intermediul paginii noastre de Facebook, o culegere de opere traduse din limba maghiară în limba română, dar şi în alte limbi. Cultura maghiară se adresează tuturor, iar evenimentele dedicate « Zilei culturii maghiare » reprezintă crâmpee valoroase din cultura maghiară ce sunt împărtăşite şi celor care nu cunosc limba maghiară.

Exprimarea şi dezvoltarea identităţii persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale din România, limbile şi culturile minorităţilor naţionale sunt o realitate incontestabilă, iar contribuţia şi exemplul propriu al fiecărei minorităţi sunt decisive în cultivarea şi răspândirea acestor valori în societatea actuală.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.