Evenimente

Asociaţia Iniţiativa Tineretului Maghiar din Satu Mare a desfăşurat în perioada 13 – 15 noiembrie a.c., proiectul: Simpozion interetnic „Tineri împreună pentru societate”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relaţii Interetice.

Pe parcursul celor trei zile de lucru, la simpozion au fost prezenţi 90 de tineri, români şi reprezentanţi ai minorităţii maghiare, germane şi roma. Scopul aceste întâlnirii l-a reprezentat conştientizarea tinerilor participanţi la proiect asupra importanţei îmbunătăţirii relaţiilor interetnice şi promovarea dialogului interetnic. Simpozionul a debutat cu jocuri de socializare, după care reprezentanţii organizaţiilor de tineret şi-au prezentat activitatea.
3

Cu acest prilej, tinerii au participat la prezentări interactive; domnul deputat Kereskenyi Gabor, jurist şi secretar al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a prezentat aspecte din activitatea comisiei pe care o reprezintă; domnul avocat, Ressler Stefan, vicepreşedintele Forumului Democrat German din Satu Mare a pregătit o prezentare pe tema drepturilor şi obligaţiilor minorităţilor în cadrul statului Român; domnul Horvath Ignac, preşedintele Partidei Romilor „Pro Europa” Satu Mare a prezentat structura acestei formaţiuni şi a vorbit despre activităţile desfăşurate; din prezentarea domnului Nagy Szabolcs, fost preşedinte al Consiliului Tineretului Maghiar al Judeţului Satu Mare, participanţi au aflat cum pot lua parte activ la viaţa publică şi cum îşi pot asuma un rol eficient în viaţa societăţii.
4

Scopul proiectului fiind iniţierea unor colaborări între tineri de diferite etnii, participanţii au putut afla despre oportunităţile de a colabora cu toate minorităţile naţionale din România. Veres Norbert, coordonator de proiecte în cadrul Fundaţiei Identitas Satu Mare, a prezentat printre altele, ce tipuri de proiecte sunt accesibile tineretului din România, proiecte considerate a fi o punte de colaborare între reprezentanţii minorităţilor naţionale.
5

Organizatorii au reuşit să creeze o atmosferă plăcută, activităţile şi prezentările fiind îmbinate cu jocuri de cunoaştere şi muncă în echipă pentru realizare de pancarde pro-toleranţă. În cursul zilei de sâmbătă, tinerii au vizitat şi Muzeul Judeţean Satu Mare, expoziţia intitulată: „Civilizaţie. Identitate. Multiculturalitate”.

După prezentările şi discuţiile formale bazate pe anumite teme şi probleme sociale, tinerii au luat parte la o seară multiculturală, unde toate minorităţile şi-au prezentat dansul şi cântecele populare.

Organizatorii speră ca acest eveniment să fie un exemplu pentru toţi cetăţenii sătmăreni, promovând convieţuirea fără prejudecăţi şi importanţa acţionării împreună împotriva problemelor sociale.
New Image

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.