Evenimente

În perioada 09 – 12 iulie 2015, Departamentul pentru Relaţii Interetnice a organizat primul modul al programului ”Şcoala interculturală”. Acesta s-a desfăşurat în localitatea Mahmudia, judeţul Tulcea. La program au participat 24 de elevi de liceu din clasele a IX-a – a XI-a, o parte dintre ei fiind câştigători ai Olimpiadelor de Limbă Maternă faza naţională (locul 2), iar ceilalţi câştigători ai concursului de eseuri şi bannere iniţiat de DRI în mai 2015 cu tema ”Culorile Diversităţii”
P1070884
P1070892

Programul le-a oferit participanţilor posibilitatea cunoaşterii unor informaţii legate de relaţiile interetnice, de activitatea DRI şi de minorităţile naţionale din judeţul Tulcea. Pe perioada desfăşurării modulului au avut ocazia de a sta de vorbă cu reprezentanţii minorităţilor: ucraineni, ruşi lipoveni, evrei, tătari şi de a vizita obiective de patrimoniu cultural ale acestora. Totodată au avut şansa de a aplica practic modelul convieţuirii interetnice prin activităţi şi jocuri tematice, la care au participat în echipe mixte.
P1070904

În final cele două echipe formate la ultimele două jocuri tematice au redactat câte o compunere dinc are redăm câte un citat:

”…unde sunt doi puterea creşte, cu cât suntem mai mulţi şi de etnii diferite cu atât ne păstrăm mai bine tradiţiile şi îmbogăţim societatea”

”…Relaţia noastră de prietenie a luat naştere într-un loc simbolic, în care convieţuiesc astăzi 16 etnii, fiecare păstrându-şi şi preţuindu-şi originea şi tradiţiile.”
P1070885

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.