Anunt Evenimente

Departamentul pentru Relații Interetnice

REZOLUȚIE

Având în vedere discuțiile din spațiul public din ultimele zile legate de votul din parlament pe modificările legilor justiției, Departamentul pentru Relații Interetnice dorește să facă următoarele precizări, cu speranța că aceste clarificări vor contribui la evitarea pe viitor a etichetării minorităților etnice:

  1. Votul din legislativ nu trebuie și nu poate fi, în nicio circumstanță, legat de originile etnice ale celui care votează. Există nenumărate posibilități ale unei polemici pe fond, pe viziune etc., însă printre acestea identitatea etnică, lingvistică sau religioasă a aleșilor nu trebuie să prezinte unul dintre aspecte. Riscul major este ca toți cei reprezentați de cei care și-au dat votul să se simtă ofensați în identitatea lor. Etichetarea oricărei comunități etnice și a membrilor săi sub aspectul identității etnice, lingvistice sau religioase este la fel de greșită, indiferent că se face în urma unei bătăi de stradă, în urma săvârșirii unei infracțiuni, în urma unei hotărâri judecătorești sau în urma unui vot exercitat în baza unor atribuții explicit prevăzute de lege.
  2. Totodată, subliniem faptul că dreptul la identitate este garantat de Constituția României, republicată. Potrivit prevederilor art. 6, statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, semnată și ratificată de România în 1995, subliniază că orice persoană aparținând unei minorități naționale are dreptul să aleagă liber dacă să fie tratată sau nu ca atare și nici un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea alegere ori din exercițiul drepturilor legate de aceasta. În consecință, facem apel către toți să permită celorlalți să-și asume identitatea pe care și-o doresc și să nu-i îngrădească în niciun fel în exercitarea acestei identități.
  3. În ceea ce privește reprezentarea parlamentară a minorităților, subliniem că, în temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) din Constituția României, republicată, ”Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condițiile legii electorale. Cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentați numai de o singură organizație.” Legea electorală privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului reglementează dreptul minorităților naționale de a participa la procesul electoral și condițiile în care organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot depune candidaturi. Cele 17 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale – excepția fiind Uniunea Democrată Maghiară din România care îndeplinește condițiile de prag electoral prevăzute pentru partidele politice – beneficiază de condiții specifice care au scopul de a asigura participarea minorităților în luarea deciziilor. Modul în care aceste organizații își numesc reprezentanții în diferite structuri este la latitudinea fiecărei organizații și comunități în parte. Reprezentarea minorităților la nivelul legislativului este un exercițiu democratic stipulat prin lege, iar acest principiu al prezenței minorităților în toate forurile decizionale care privesc viața și viitorul acestor comunități, trebuie să stea deasupra tuturor disputelor pe subiecte cotidiene.

Avem speranța, că toate aceste aspecte vor fi luate în considerare în polemicile care au și vor avea loc de acum încolo pe diverse canale de comunicare.

Polemica este un exercițiu democratic care poate aduce beneficii și îmbunătățiri societății noastre, însă, doar dacă acesta are loc într-un cadru precis delimitat, fără posibilitatea căderii în extreme nedorite, chiar periculoase pentru un viitor comun.