Evenimente

În data de 29 mai a avut loc la sediul Uniunii Democrate Turce din România, filiala Bucureşti, reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale în scopul prezentării rezultatelor proiectului naţional „Călătoria mea multiculturală” iniţiat de Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România.
La întâlnire au participat, din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, doamna subsecretar de stat Christiane Gertrud Cosmatu şi domnul subsecretar de stat Aledin Amet, alături de domnul Turhan Şemsi, preşedintele filialei Bucureşti a Uniunii Democrate Turce din România, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Doamna subsecretar de stat Christiane Gertrud Cosmatu a vorbit despre importanţa participării tinerilor şi copiilor la astfel de programe, precizând că aceştia trebuie să fie susţinuţi şi de organizaţiile minorităţilor naţionale, în măsura posibilităţilor.
Prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Vieroslava Timar, inspector în cadrul Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale din Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de coordonator al proiectului. Destinat elevilor din învăţământul primar şi gimnazial şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, proiectul a fost lansat cu prilejul sărbătoririi Zilei internaţionale a limbii materne, în data de 21 februarie 2014, la Bucureşti. După un parcurs frumos în care echipele participante au fost încurajate şi s-au străduit să creeze, să inoveze şi să aducă un aport original într-un cadru de manifestare nonformal, proiectul s-a încheiat cu festivitatea de premiere a celor mai merituoase echipe. Activităţile s-au înscris în cele două teme propuse: „Cunoaşte-mă pe mine!” şi „Micii exploratori!”. Proiectul s-a desfăşurat în 13 limbi ale minorităţilor naţionale şi în limba română, iar din cele 90 de proiecte depuse, 37 au fost premiate. Creaţiile echipelor participante au putut fi admirate în cadrul expoziţiei care s-a desfăşurat pe tot parcursul festivităţii de premiere, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene din România.
În cadrul dezbaterilor au fost făcute propuneri de continuare a proiectului.

2014-05-29 11.28.37 2014-05-29 11.29.04 2014-05-29 12.13.18