Evenimente

În data de 20 martie a avut loc, la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale cu tema „Învăţământul universitar în limbile minorităţilor naţionale”.
La întâlnire au participat, din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, doamna subsecretar de stat Christiane Gertrud Cosmatu şi domnul subsecretar de stat Aledin Amet, alături de doamna Axinia Crasovschi, prodecan la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, reprezentanţi ai departamentelor de specialitate din cadrul aceleiaşi facultăţi, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Dezbaterile s-au axat, în general, pe modul în care este structurat învăţământul universitar în limbile minorităţilor naţionale şi în special pe problemele cu care se confruntă reprezentanţii minorităţilor, dar şi cadrele didactice universitare de la departamente cum sunt cele de: Filologie rusă şi slavă, Hungarologie, studii iudaice şi romani, Limbi şi literaturi germanice ş.a. Au fost amintite o serie de probleme pe care încearcă să le soluţioneze atât reprezentanţii organizaţiilor minorităţilor naţionale, cât şi cadrele didactice universitare, cum sunt: imposibilitatea sau crearea la limită a unor grupe de studiu, datorită numărului redus de candidaţi (de exemplu pentru limba ucraineană, limba italiană şi nu numai), lipsa cadrelor didactice specializate pentru unele limbi minoritare. Una dintre soluţiile propuse constă în sprijinirea, prin diverse mijloace, a învăţământului preuniversitar în limbile minorităţilor naţionale, pentru asigurarea unui bazin de selecţie mai larg.
Colaborarea minorităţilor naţionale cu departamentele Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine va continua, pentru identificarea soluţiilor care să asigure dezvoltarea învăţământului universitar în limbile minorităţilor naţionale, mai ales că pe piaţa muncii aceste limbi sunt din ce în ce mai solicitate.
Reprezentanţii Departamentului pentru Relaţii Interetnice au propus ca la viitoarele târguri de carte şi publicaţii să fie promovate mai activ ofertele de studiu ale universităţilor în care se studiază limbile minoritare.
Aledin

Ch_C,_Vildan,_Carmen

Ch_Cosmatu_1

Xenia