Evenimente

Departamentul pentru Relaţii Interetnice a fost în data de 24 martie 2015, gazda reuniunii Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, prilej cu care au fost prezentate realizările comisiei, proiecte şi programe organizate în colaborare cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice în cursul anului 2014, dar şi alte alte subiecte de interes pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale.

La întâlnire au participat doamna Christiane Gertrud Cosmatu şi domnul Amet Aledin, subsecretari de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale.

În deschidere, membrii comisiei au fost informaţi despre intenţia departamentului de a organiza o reuniune de lucru destinată tinerilor care activează în organizaţiile minorităţilor. Aceşti tineri vor fi îndrumaţi şi încurajaţi să scrie proiecte în cadrul Axei 2, prin care Departamentul pentru Relaţii Interetnice va finanţa proiecte şi programe care se încadrează în priorităţile programului Cluj Napoca 2015 – Capitala europeană a tineretului.
Printre subiectele cuprinse în ordinea de zi, care au fost prezentate cu această ocazie, s-au aflat şi temele: Posibilităţi de accesare a fondurilor alocate Departamentului pentru Relaţii Interetnice pentru finanţarea unor acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei şi Iniţiere în scrierea proiectelor europene. Doamna Rodica Precupeţu, şeful Serviciului programe şi relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale, a realizat o trecere în revistă a proiectelor derulate în anul 2014 şi a prezentat criteriile şi condiţiile cuprinse în Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei pentru anul 2015. Iniţierea în scrierea proiectelor europene a fost realizată de doamna Ana Naghi, inspector în cadrul Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

A fost reiterată propunerea de a se organiza anual, întâlnirea profesorilor îndrumători ai elevilor cu rezultate deosebite la olimpiada de limba şi literatura maternă.