Evenimente

Membrii Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale s-au reunit în data de 22 mai a.c. la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

La întâlnire au participat doamna Christiane Gertrud Cosmatu şi domnul Amet Aledin, subsecretari de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale.
1

Deşi nu s-a întrunit cvorumul necesar, reprezentanţii care au participat la această întâlnire au prezentat o serie de programe educaţionale extracurriculare derulate de organizaţiile pe care le reprezintă, dar şi unele proiecte pe care le au în vedere pentru viitor. Au fost punctate, de asemenea, problemele cu care se confruntă învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România, pornindu-se de la faptul că manualele sunt – în unele cazuri – insuficiente, sau se află într-o stare avansată de uzură, impunându-se reeditarea lor, până la numărul insuficient de cadre didactice specializate. Şi lipsa comunicării între organizaţiile minorităţilor naţionale şi inspectorii de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a făcut subiectul dezbaterii, fiind lansată propunerea ca la reuniunile de lucru pe teme de învăţământ, iniţiate de organizaţiile minorităţilor naţionale, să fie invitaţi şi inspectorii de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea elaborării programelor şcolare.

La finalul întâlnirii a fost lansată ideea organizării unui curs pe tema interculturalităţii, destinat cadrelor didactice.