Evenimente

În data de 26 martie 2015 s-a desfăşurat la sediul Ministerului Afacerilor Externe reuniunea Comisiei pentru cultură, culte şi mass-media a Consiliului Minorităţilor Naţionale. La întâlnire au participat: doamna ambasador Victoria Popescu, ministru plenipotenţiar, Direcţia ONU, Instituţii Specializate şi Francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna Christiane Gertrud Cosmatu şi domnul Amet Aledin, subsecretari de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului, ai Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale. Au fost de faţă, de asemenea, reprezentanţi ai altor ONG-uri interesate de tematică, membre ale Comitetului Director pentru participarea României la Alianţa Civilizaţiilor, precum şi diplomaţi din departamente ale MAE care au atribuţii legate de minorităţi şi diversitatea culturală a ţării noastre.

New Image1

După alocuţiunile din deschidere, rostite de cei doi subsecretari de stat din DRI, doamna ambasador Victoria Popescu a vorbit despre iniţiativa lansată în cadrul ONU la 14 iulie 2005, sub denumirea Alianţa Civilizaţiilor, în scopul mobilizării acţiunii politice la nivel global pentru facilitarea dialogului şi promovarea înţelegerii între culturi şi religii în întreaga lume, inclusiv prin susţinerea de proiecte în domeniile – pilon: dialogul intercultural, tineretul, migraţia şi mass media. A fost prezentat cu această ocazie şi cel de-al treilea Plan naţional – cadru al României pentru Alianţa Civilizaţiilor pentru perioada 2014 – 2016, aprobat în iulie 2014 de primul ministru.

New Image

Cei prezenţi, inclusiv reprezentanţii DRI, au vorbit despre programele şi activităţile desfăşurate sub auspiciile Alianţei Civilizaţiilor. DRI şi MAE au încurajat organizaţiile minorităţilor naţionale să realizeze proiecte care să fie cuprinse sub umbrela Alianţei Civilizaţiilor. Pentru a face cât mai cunoscută şi vizibilă această implicare, participanţii au propus realizarea în colaborare a unui newsletter trimestrial, multilingv şi multicultural, tradus în limba engleză, care să cuprindă ştiri despre cele mai importante date şi evenimente legate de minorităţile din România.

Comunicarea stabilită cu prilejul desfăşurării acestei reuniuni între reprezentanţii instituţiilor şi cei ai minorităţilor naţionale va continua, urmând a se stabili parteneriate şi legături permanente de lucru.