Evenimente

În ziua de 13 noiembrie, membrii Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale au fost invitaţi la Casa Corpului Didactic Bucureşti, unde au participat la o premieră în activitatea acestei instituţii – Ziua porţilor deschise.

Din partea DRI au fost prezenţi la acest eveniment dl. Aledin Amet, secretar de stat, doamna subsecretar de stat Christiane Gertrud Cosmatu şi consilieri care se ocupă de proiecte educaţionale. Reuniunea a prilejuit o întâlnire cu dl. Narcis Gabriel Vrânceanu, directorul Casei Corpului Didactic Bucureşti, precum şi cu specialişti şi cadre didactice din numeroase şcoli şi licee bucureştene, inspectori şi reprezentanţi ai elevilor.
3

Anul 2015 marchează începutul unei colaborări care deja îşi arată roadele între Casa Corpului Didactic Bucureşti, Comisia de invăţământ şi tineret a CMN şi DRI, colaborare ce s-a materializat în elaborarea proiectului, acreditarea şi organizarea unui program inovator de formare a cadrelor didactice, intitulat Educaţie interculturală pentru o şcoală nouă. DRI a susţinut această iniţiativă, foarte necesară şi de mare actualitate, având în vedere activitatea pe care o desfăşoară în sprijinul educaţiei, cu şi pentru elevii şi profesorii aparţinând minorităţilor naţionale. Programul a fost aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice la 27.07.2015 şi se desfăşoară deja sub coordonarea Casei Corpului Didactic Bucureşti.
2

Reuniunea a prilejuit o scurtă trecere în revistă a iniţiativelor unor şcoli şi licee din Bucureşti, inclusiv a unor unităţi cu secţii de predare în limbi minoritare, un dialog deschis cu reprezentanţii DRI şi ai minorităţilor. Discuţiile au fost extrem de pozitive, evidenţiind o serie de preocupări şi proiecte similare. S-au formulat şi propuneri de colaborare pentru anul viitor, în special în ceea ce priveşte promovarea şi susţinerea cursurilor de formare a profesorilor în domeniul educaţiei interculturale. S-a subliniat de asemenea utilitatea reuniunilor de acest gen, rolul lor fiind determinant în strângerea legăturilor de colaborare dintre şcoală şi comunitate, dintre instituţiile şi organizaţiile implicate.
New Image

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.