Evenimente

Una din zecile de activități ale societății civile, organizate și desfășurate în cadrul “ONGFest”, la București în parcul Herăstrău (10 – 11 mai), a fost reuniunea pe luna în curs a Comisiei pentru cultură, culte și mass media a Consiliului Minorităților Naționale. Aceasta s-a desfășurat într-unul din corturile dedicate întâlnirilor și seminariilor, sâmbătă 10 mai, cu participarea a 10 dintre organizațiile minorităților. “ONGFest” a fost totodată un prilej de a sărbători împreună cu peste 130 organizații Ziua Europei (9 Mai).

Tema reuniunii a fost cea a ediției “ONGFest” din acest an – “Combaterea discursului instigator la ură”. Reprezentanții minorităților au mulțumit principalului organizator, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), pentru faptul că a așezat în centrul discuțiilor, activităților și proiectelor societății civile această temă relativ incomodă, puțin abordată în România. Cei prezenți au arătat că reacțiile xenofobe la adresa unor minorități, faptele de discriminare – deși constituie incidente punctuale în țara noastră – au căpătat accente mai dure în ultimii ani, în special din cauza crizei, a sărăciei și a altor probleme sociale cu care toată populația se confruntă. Prin activitățile și proiectele pe care le desfășoară, adresate tuturor generațiilor și categoriilor de persoane, organizațiile minorităților pot contribui în mod esențial la intercunoaștere, la combaterea excluderii și izolării, la instituirea unui climat de consultare și colaborare. Numai așa pot fi înțelese și apreciate valorile celorlalți, se poate construi încrederea între toate grupurile, au sublinat reprezentanții minorităților.

Tema discutată a condus la două concluzii:
– este necesară întărirea vizibilității organizațiilor minorităților naționale, nu numai prin publicațiile proprii, ci și prin noile mijloace media – Facebook, televiziune pe internet; s-a propus ca acestea să constituie subiectul unor consultări și colaborări în cadrul CMN, care să înceapă cât mai curând;
– este necesară întărirea capacității de lucru și de acțiune a organizațiilor minorităților, care doresc să lucreze mai mult pe proiecte, să acceseze diverse tipuri de fonduri, scop pentru care s-a propus organizarea, cu sprijinul DRI, a unor cursuri specializate, adaptate specificului acestor organizații.

Tot în ideea întăririi capacității de acțiune a organizațiilor CMN, a doua parte a reuniunii a fost dedicată unei discuții cu reprezentanți ai FDSC care se ocupă de gestionarea a două tipuri de finanțări – Fondul ONG în România (Granturile SEE oferite de Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile (Granturi oferite în cadrul unui program de cooperare elvețiano – român).

Într-un alt cort, dotat cu aparatură audio – video, FDSC și DRI au organizat o proiecție de filme documentare realizate de organizațiile minorităților.

În încheierea reuniunii, DRI a mulțumit celor care s-au implicat în desfășurarea “ONGFest”, prezentându-și activitatea la standuri și participând la spectacolul multicultural organizat pe scena în aer liber.
Mai multe date despre “ONGFest” găsiți aici :

http://www.ongfest.ro/program-eveniment/

https://ro-ro.facebook.com/ONGFest

Carasova

Ciubcik scena

Comisia Cultura

FDSC_prezentari

Italienii scena

Orpheas scena

Serenada scena

Ucrainenii 2 grup

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.