Evenimente

Departamentul pentru Relaţii Interetnice, prin proiectele şi programele pe care le realizează, promovează diversitatea culturală, multilingvismul şi educaţia interculturală, contribuind astfel la un management eficient al diversităţii etnoculturale şi la întărirea coeziunii în societatea actuală. Departamentul pentru Relaţii Interetnice a luat act despre îngrijorarea unor părinţi, elevi şi profesori din unele zone ale ţării faţă de soluţiile propuse de Inspectoratele Şcolare din acele zone de a renunţa, total sau parţial, la Limba modernă 2 de la clasele cu predare în limbile minorităţilor. Acţiunea de a investi în educaţia timpurie a copiilor, dreptul acestor copii de a învăţa o limbă modernă străină, facilitează dezvoltarea ulterioară a abilităţilor şi a capacităţii lor de învăţare, iar acest lucru a demonstrat că educaţia timpurie a avut efecte socio-economice pozitive. Studierea în şcoală a mai multor limbi în paralel, atât moderne cât şi materne, este una din cerinţele Uniunii Europene, facilitând legăturile şi coeziunea între toate statele membre. Reducerea orelor de Limbă modernă 2 este o problemă ce se regăseşte în multe şcoli din România. Apreciem eforturile depuse de aceste şcoli de a găsi soluţii şi modalităţi de a rezolva această problemă şi de a încuraja predarea în şcoli a limbii moderne conform standardelor europene. Studierea Limbii moderne 2 în şcolile din România reprezintă un aspect important mai ales pentru copii care provin din familii cu venituri mici sau din rândul minorităţilor naţionale. Educaţia de calitate şi studiul unei limbi moderne încă din primii ani de şcoală sporeşte şansele obţinerii unor rezultate favorabile din punct de vedere educativ şi a unor beneficii sociale, mai târziu, în viaţă. Fiecare copil din România are dreptul la şanse egale în educaţie.

Lacziko Enikő Katalin

Secretar de stat