Evenimente

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI), în colaborare cu Direcţia pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a organizat în perioada 17 – 20 noiembrie 2015, în cadrul Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, programul intitulat „Promovarea interculturalităţii în spaţiul şcolar, cu accent pe problematica romă”, la Sinaia, judeţul Prahova.
3

În cadrul proiectului au fost abordate, printre altele, teme axate pe interculturalitate, promovarea limbii, istoriei şi culturii romilor în sistemul de învăţământ din România, pe comunicare şi solidaritate interculturală. Programul s-a adresat, pentru început, unui număr de 20 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau în limba romani sau limba romani, istoria şi tradiţiile romilor şi a avut ca obiectiv general dezvoltarea şi extinderea competenţelor personalului didactic în ceea ce priveşte educaţia nonformală, privind asumarea unor responsabilităţi cu specific intercultural în educaţie, prin consolidarea unor cunoştinţe şi practici de specialitate.
1

Au fost abordate fundamente teoretice, principii, valori, dimensiuni şi obiective ale educaţiei interculturale în general, precum şi elemente de cunoaştere a limbii, tradiţiilor, istoriei şi culturii romilor. Noile experienţe acumulate de cadrele didactice vor fi valorificate în comunităţile din care acestea provin. La finalul cursului, participanţii au redactat un apel adresat cadrelor didactice pentru romi, care îndeamnă la întoarcerea acestora la activitatea didactică în comunităţile de romi.

Departamentul pentru Relaţii Interetnice adresează mulţumiri pentru buna colaborare, celor patru formatori voluntari care s-au implicat în derularea proiectului:

– Domnului Gheorghe Sarău – profesor universitar doctor la secţia de limba şi literatura romani – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, consilier pentru limba romani şi romi în cadrul Direcţiei pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

– Doamnei Mariana Buceanu – doctorand, psiholog, sociolog şi expert în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi – Guvernul României;

– Domnului Ion Sandu – doctorand, profesor de istorie şi inspector pentru şcolarizare romi la ISJ Ialomiţa;

– Domnului Marius Căldăraru – profesor de limba romani, profesor de istoria şi tradiţiile romilor, inspector şcolar pentru şcolarizare romi la ISJ Olt.
2

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.