Evenimente

În perioada 2011 – 2014, Fundația Centrul pentru Analiză și Dezvoltare Instituțională (CADI Eleutheria), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD România), Guvernul României – Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) și Alianța Civică a Romilor din România (ACRR) au desfășurat proiectul POSDRU/69/6.1/S/34922 “Economia socială ca soluție a dezvoltării comunităților Roma din România”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”.

Acum, la finalul proiectului, când toți partenerii s-au reunit pentru a trece în revistă rezultatele, putem spune că “Economia socială ca soluție a dezvoltării comunităților de romi din România” constituie un exemplu de punere în aplicare a conceptului de economie socială prin: (a) analiza potențialului de aplicabilitate a practicilor de economie socială în rândul comunităților de romi din perspectivă socială, economică și instituțională; (b) identificarea oportunităților de dezvoltare și a principalelor provocări în implementarea inițiativelor specifice de economie socială; (c) formarea de specialiști, inițierea și susținerea a două întreprinderi sociale; (d) promovarea economiei sociale în rândul comunităților de romi și a publicului larg.

Prin activitățile organizate, proiectul a contribuit la dezvoltarea dialogului național referitor la combaterea sărăciei în rândul comunităților de romi și la promovarea ideii că antreprenoriatul social este o soluție pentru comunitățile sărace, inclusiv pentru comunitățile de romi. Informații suplimentare privind implementarea proiectului pot fi obținute vizitând website-ul http://www.economiesocialapentruromi.ro/

Un rezumat al rezultatelor cu care se încheie acest proiect poate fi consultat aici.