Evenimente

Departamentul pentru Relaţii Interetnice a organizat în perioada 17 – 20 iulie 2014, la Mangalia, primul modul al programului ”Școala interculturală”. Acest program a urmărit două obiective: pe de o parte formarea participanților în spiritul comunicării și dialogului intercultural, iar pe de altă parte recompensarea lor pentru performanțe deosebite în studierea limbii materne.
Au participat elevi aparţinând minorităţilor naţionale care beneficiază de unităţi de învăţământ cu predare în limba maternă la nivel liceal și care au câştigat locurile II şi III la olimpiadele de limbă şi literatură maternă în 2014 (maghiară, romani, turcă, ucraineană, rusă maternă, polonă, slovacă și sârbă), cărora li s-au alăturat câștigătorii concursului de eseuri ”Valoarea diversității pentru mine”, organizat de DRI în mai 2014 (în total circa 20 elevi). Scopul concursului a fost de a inspira tinerii să reflecteze asupra modului în care fiecare dintre noi poate clădi o lume mai deschisă, în care cultura fiecăruia este recunoscută și respectată. Concursul s-a adresat elevilor de liceu.
Conform agendei acestui prim modul al ”Școlii interculturale”, activitățile desfășurate au stimulat participanții să reflecteze asupra modului de formare și funcționare a prejudecăților și stereotipurilor și să își dezvolte capacitatea lor de a le identifica și a le depăși. Programul le-a oferit de asemenea participanților ocazia de a cunoaște diferite culturi și de a înțelege că diferențele culturale, lingvistice, religioase nu trebuie să ne îndepărteze unii de alții, ci să ne apropie, ele reprezentând o plusvaloare în societate.
Dintre temele abordate de lectori cu elevii participanți menționăm:
– Omul şi societatea. Societăţi multiculturale. Ce inseamna multicultural si intercultural?
– Ce sunt minorităţile naţionale şi ce drepturi au?
– Minoritatea ruşilor lipoveni, minoritatea tătarilor și minoritatea turcilor din Dobrogea.
Partea teoretică a fost prezentată de Haller Istvan – Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, precum și de reprezentanți ai organizațiilor de tineret ale Comunității Rușilor Lipoveni din România și Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Cunoștințele teoretice au fost exemplificate prin sesiunile practice (jocuri interactive).
Programul a fost completat cu vizite la Geamia Esmahan Sultan și la Muzeul Callatis.
La sfârșitul modulului, elevii au completat o fișă de evaluare. Cităm din comentariile lor:
”Mi-au plăcut prezentările, au fost explicate foarte bine și totodată au fost lucruri interesante pe care chiar nu le știam.”
”Jocurile de educație non-formală au fost sugestive și bine realizate.”
”Am învățat foarte multe lucruri despre niște oameni pe care nu credeam că îi voi înțelege vreodată.”
”Am înțeles că mă pot atașa de persoane care prin dialect, port, etnie, etc. sunt diferite de mine.”
”Mi-a plăcut în mod deosebit că prin intermediul acestui modul am cunoscut și totodată am format prietenii cu oameni care vin din medii oarecum opuse mediului meu.”
”Invitații din partea comunităților etnice ar trebui să se plieze mai mult pe grupul – țintă și să se axeze în primul rând pe cultura și istoria comunității lor și să pregătească pentru prezentare aspecte interesante pe care noi, la rândul nostru, să le folosim în prezentările din comunitățile din care venim atunci când vorbim despre multiculturalitate și interculturalitate.”
Programul va continua în lunile septembrie și octombrie cu alte două module, pe care DRI le va organiza în alte zone multietnice din țară.

P1070533 P1070545 P1070547 P1070575