Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

EXTRAS

Emitent: Guvernul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 246 din 28 martie 2008

ART. 8
SNUAU realizează, în conformitate cu standardul ETSI, două structuri funcţionale:
a) o structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru apeluri de urgenţă transferă apelurile de urgenţă şi datele asociate la dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie, situate în sedii diferite, proprii agenţiilor;
b) o structură integrată centralizată, în care centrul unic pentru apeluri de urgenţă şi dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie sunt realizate fizic în acelaşi sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgenţă.

ART. 10
În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), centrele unice pentru apeluri de urgenţă au următoarele atribuţii principale:
(…)
f) recepţionează apelurile de urgenţă şi în limbile minorităţilor naţionale din unitatea administrativ-teritorială, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;