Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

ORDIN nr. 559 din 22 octombrie 2008
privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

EXTRAS
Emitent: Autoritatea Naţionala Pentru Persoanele Cu Handicap
Publicat în Monitorul Oficial nr. 752 din 7 noiembrie 2008

ANEXA 1

STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
Centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap

MODULUL I – ACCESAREA SERVICIILOR
STANDARDELE 1-4

Informare

Condiţii minime
1.1. Centrul rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate.
1.2. Centrul rezidenţial utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, serviciile, resursele, facilităţile, costurile, condiţiile de locuit, calificarea personalului, numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.

ANEXA 2

STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
Centrele de zi pentru persoane adulte cu handicap

MODULUL I – ACCESAREA SERVICIILOR
STANDARDELE 1-5

Condiţii minime
1.1. Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate.
1.2. Centrul de zi utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, serviciile furnizate, resursele, facilităţile, costurile, calificarea personalului, numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.

ANEXA 3

STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap

MODULUL I – ACCESAREA SERVICIILOR
STANDARDELE 1-4

Condiţii minime
1.1. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei altei persoane interesate materiale informative şi publicitare privind locuinţa protejată.
1.2. Furnizorul utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, resursele, facilităţile, costurile, numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.