Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

ORDONANŢĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003
privind Codul de procedură fiscală

EXTRAS

Emitent: Guvernul
Republicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iunie 2007

ART. 8
Limba oficială în administraţia fiscală
(1) Limba oficială în administraţia fiscală este limba română.
(2) Dacă la organele fiscale se depun petiţii, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.
(3) Dispoziţiile legale cu privire la folosirea limbii minorităţilor naţionale se aplică în mod corespunzător.