Legislație-Cadru

ORDONANŢA nr. 121 din 31 august 2000
privind înfiinţarea
Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 437 din 3 septembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României,
în conformitate cu prevederile art. 1 lit. S pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanța.

ART. 1
(1) Se înfiinţează Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, ca instituţie publica cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi coordonarea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca.
(2) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale este un institut de cercetare pluridisciplinara.
ART. 2
(1) Scopul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale este de a asigura o mai buna cunoaştere de către instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi cetăţenii romani a problematicii drepturilor minorităţilor naţionale, a modului în care comunitatile minorităţilor îşi păstrează, îşi dezvolta şi îşi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistica şi religioasă, precum şi a modului în care aceste drepturi sunt garantate în alte tari.
(2) Totodată scopul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale este sa informeze opinia publica de peste hotare în legatura cu modalităţile practice prin care drepturile minorităţilor naţionale sunt asigurate şi respectate în România.
ART. 3
Principalele atribuţii ale Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale sunt:
a) elaborarea unor studii şi efectuarea unor cercetări privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării şi exprimarii identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale;
b) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au raspunderi pentru protecţia minorităţilor naţionale sau pentru cunoaşterea problematicii minorităţilor naţionale;
c) organizarea şi realizarea unui program permanent de relaţii cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate, care au în obiectivele lor problematica minorităţilor naţionale;
d) furnizarea, la cerere sau periodic, de informaţii privind eforturile guvernamentale şi neguvernamentale din România pentru a promova şi proteja drepturile minorităţilor naţionale şi eforturile similare din alte tari, precum şi angajamentele internaţionale asumate de România şi modul în care ele sunt îndeplinite;
e) organizarea de sondaje de opinie publica pe diferite aspecte, privind protecţia minorităţilor naţionale în România.
ART. 4
(1) Alte atribuţii, modul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică şi numărul maxim de personal se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu se aproba de conducerea acestuia.
ART. 5
În cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale va funcţiona un centru de documentare referitoare la drepturile minorităţilor naţionale, precum şi de referinte bibliografice. Accesul la datele centrului de documentare, la studiile, cercetările şi la toate serviciile institutului este deschis tuturor utilizatorilor.
ART. 6
(1) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale poate realiza cercetări pe baza de contract cu alte instituţii şi organisme ştiinţifice, precum şi alte servicii din domeniul sau de activitate, potrivit deciziei conducerii acestuia ori la solicitarea unor organisme de specialitate din ţara şi din străinătate.
(2) Pentru serviciile prestate institutul percepe tarife care se aproba de ordonatorul principal de credite bugetare.
ART. 7
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţiile acordate de la bugetul de stat.
(2) Veniturile extrabugetare se constituie din sumele rezultate din contracte sau din prestarea altor servicii din domeniul sau de activitate, precum şi din donaţii sau sponsorizări.
ART. 8
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale va prezenta anual Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale un raport privind activitatea desfasurata.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU