Evenimente

La 18 decembrie 1992 Adunarea Generală a ONU a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, primul document internaţional care oferă o garanţie a respectării drepturilor minorităţilor în cadrul general de apărare a drepturilor omului. Omagiind acest moment şi dorind să marcheze importanţa pe care minorităţile naţionale au dobândit-o în contextul procesului general de democratizare şi modernizare a României de după 1989, autorităţile române au instituit, prin aprobarea HG nr. 881/ 1998, o zi de celebrare a minorităţilor – data de 18 decembrie a fiecărui an, devenită Ziua minorităţilor naţionale.
z1

Începând din 1999, această sărbătoare a identităţii fiecărei persoane şi totodată a diversităţii a fost marcată an de an, Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) fiind întotdeauna principalul promotor, alături de protagonişti – reprezentanţii minorităţilor naţionale.
z3

Anul 2015 a fost un an important – cele mai multe organizaţii ale Consiliului Minorităţilor Naţionale au marcat 25 ani de la înfiinţare, 25 de ani în care s-au implicat activ la nivel parlamentar, guvernamental sau local în toate chestiunile legate de viaţa propriilor comunităţi. Ziua minorităţilor 2015 este un bun prilej de a face o retrospectivă a paşilor pe care i-am realizat cu toţii în aceşti ani de renaştere a democraţiei, de construire a unui statut modern şi civilizat al minorităţilor din România, un statut care în prezent este privit ca o experienţă pozitivă în regiunea în care ne aflăm şi în întreaga Europă.
z2

DRI aduce un omagiu fondatorilor acestui sistem, persoanelor care, acum 25 de ani, şi-au făcut un scop şi şi-au pus toată energia în slujba renaşterii minorităţilor, a organizaţiilor acestora. Unele dintre aceste persoane, ajunse la o vârstă venerabilă, merg şi acum zilnic la comunitate, acolo este viaţa lor. Credem că merită tot respectul şi sunt modele vii pentru noi.
10

Anul 2015 a fost de asemenea anul în care s-au împlinit 20 ani de la semnarea şi ratificarea de către autorităţile române a celui mai important document juridic european din domeniul nostru de activitate, Convenţia – cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. Raportându-ne la standardele instituite prin această convenţie a Consiliului Europei, putem spune în prezent cu mândrie că avem în România un sistem consolidat, stabil, de un standard înalt pe plan regional şi internaţional în ceea ce priveşte protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Instituţiile româneşti, şi în primul rând DRI ca entitate guvernamentală specializată, promovează astăzi politici moderne, în consens cu cele mai actuale tendinţe internaţionale, axate nu doar pe conservarea limbii, culturii şi tradiţiilor comunităţilor, ci şi pe încurajarea lor să se exprime, să se dezvolte, să coopereze cu toate grupurile în spiritul respectului reciproc şi al dialogului intercultural.
7

An de an, DRI se consultă cu liderii minorităţilor şi conlucrează cu toate organizaţiile pentru a veni cât mai aproape de gândurile şi planurile lor, pentru a facilita conexiunile şi dialogul, în beneficiul grupurilor şi al întregii societăţi româneşti. Cu siguranţă dialogul şi conlucrarea se vor afla în prim plan şi în anul viitor, iar preocuparea DRI de a veni în sprijinul minorităţilor va rămâne constantă. Noi dorim şi facem tot ce depinde de noi pentru ca etniile din ţara noastră se simtă bine la ele acasă, pentru ca fiecare persoană să aibă şansa de a se forma şi de a se realiza în viaţă conform propriilor aspiraţii.
11

Pentru că ne aflăm la final de an, doresc să mulţumesc tuturor colegilor, partenerilor şi prietenilor din instituţii, din organizaţiile Consiliului Minorităţilor Naţionale, din alte foruri cu care DRI a colaborat pentru tot ceea ce am realizat împreună în acest an – peste 100 de iniţiative şi proiecte interetnice, cu un spectru foarte diversificat de obiective, mergând de la tabere pentru copii sau festivaluri pentru toate vârstele până la activităţi de cultură organizaţională sau cooperări internaţionale.
12

În acelaşi timp, adresez felicitări, cele mai bune gânduri şi urări de bine tuturor membrilor diferitelor etnii din toate zonele ţării, cu convingerea că astăzi – 18 decembrie, nu este numai o sărbătoare a lor, a noastră, ci o sărbătoare tot mai cunoscută a României, o sărbătoare a diversităţii şi dialogului.
 
La mulţi ani, un an 2016 excelent!
Aledin Amet
Secretar de stat
z14
 

Completăm mesajul cu câteva imagini de la cele mai reuşite proiecte interetnice organizate sau sprijinite de DRI pe parcursul anului 2015:
• “Ziua minorităților naționale”, Sinaia, 4 – 7 decembrie 2015: https://www.facebook.com/DepartamentulPentruRelatiiInteretnice/videos/846379628793124/?theater

 

• Proiecte subsumate partipării DRI la Strategia UE pentru Regiunea Dunării
z6

z5

z4

• Proiecte desfăşurate sub auspiciile Alianţei Civilizaţiilor, iniţiativă a ONU
z9

z7

z8

• Proiecte axate pe exprimarea identităţii, limbii materne, educaţie, dialog intercultural
z13

z10

z11

z12

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.