Arhivă Proiecte

Puteți consulta mai jos Lista proiectelor desemnate câştigătoare în Sesiunea iunie 2019. Coordonatorii acestor proiecte vor fi contactați de către coordonatorii desemnați din cadrul DRI.

Solicitanții care nu se regăsesc pe lista de mai jos sunt rugați să își verifice faxurile/adresele de email începând cu data de 9 iulie 2019. Conform prevederilor Ghidului 2019 (pe care îl puteți consulta pe site la secțiunea Fonduri Nerambursabile), contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii pe fax/email a răspunsului referitor la rezultatele evaluării şi selecţiei propunerilor de proiecte.

Conducerea și funcționarii Departamentului (inclusiv funcționarii care fac parte din Secretariatul tehnic) nu vă pot comunica telefonic informații legate de proiectele neselectate. De asemenea, vă adresăm rugămintea de a nu aduce injurii prin telefon sau pe email personalului DRI. Contestațiile depuse înainte de a se comunica în scris rezultatele evaluării şi selecţiei propunerilor de proiecte nu pot fi luate în considerare.

Lista proiectelor câştigătoare

Sesiunea Iunie 2019

Nr crt Organizația inițiatoare Denumire proiect
1 Fundația “INTER-ART”
Tabăra Internațională de artă plastică “Inter-Art” Aiud
2 Asociația Filmtett Filmtettfeszt – Zilele Filmului
Maghiar, ediția a 19-a
3 Forumul Democratic al
Germanilor din județul
Caraș-Severin
ETNIC 2019
4 Asociația Grupul Minimum Party A 24 – a ediție a taberei de creație
MINIMUM PARTY
5 Asociația Filmtett Transsylvania Film – reconstituire
filme pierdute
6 Uniunea Democratică a
Tineretului Maghiar jud.
Mureș – U.D.T.M. Mureș
A 27 – a ediție a Festivalului
Internațional de Film de scurt-metraj ALTER-NATIVE
7 Asociația Culturală și
Tineret din Văcărești
Întâlnirea trupelor amatori de teatru
ale minorităților etnice
8 Asociația BRESLELE
SIGHIȘORENE
Simpozion interetnic național Relații Interetnice în Transilvania:Interferențe istorice, culturale și religioase, ediția a VIII- a
9 Asociația Clubul Media
Corbul Alb
Biblioteca Româno-Maghiară Corbii
Albi  (Colțul Ucrainean/Rus)
10 Asociația Csorgó Școala de vară de comunicare
româno-maghiară din Cicul de Sus
11 Asociația Aranyosszéi És Alsó-Fehér Vármegyei Huszár És Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület Serbările Meșteșugarilor
– Míves Emberek Sokadalma
12 Asociația Identitate și
Dialog
Drepturile minorităților naționale-de
la teorie la practică
13 Societatea Maghiară de
Cultură din Transilvania – organizația jud. Sibiu
Zilele Culturii Maghiare din jud. Sibiu ed. a – XXI- a
14 Fundația Identitas
Alapítvány
Zilele Culturale Partium, ediția a XVIII- a
15 Asociația Eurocult Dobrogea, Edificii cu Mozaic:
Credința, Cultura, Cetatea
16 Asociația Puppet Media Întâlnirea artiștilor păpușari
maghiari – Festivalul Internațional
Puck, ediția a 18 – a
17 Fundația Communitas Atlas geografic școlar bilingv român-maghiar
18 Asociația Untold Stories “Bilet de iertare”
19 Uniunea Elenă din
România
Seminar pentru învățarea și
perfecționarea dansurilor tradiționale grecești-Sinaia, 2019
  20 Grupul PONT Ambasador “Castel în Transilvania”
21 Asociația “Sempre
Culturalia”
Festivalul Filmului Evreiesc București 2019 – ediția a IX -a
22 Fundația Culturală
ART PROMO
Itinerariu Evreiesc în România
23 Uniunea Sârbilor din
România
Tabăra de vară pentru copii și tineri
24 Fundația Mihai Eminescu
Trust
Meșterim –  Educație interculturală
prin experimentare și demonstrare
25 Asociația Teatrală Shoshin Rețeaua pentru artă în mediul rural și stagiune de ateliere 2019
26 Fundația Transylvania
Trust
În focus patrimoniul construit.
Cursuri deschise
27 Fundația Transylvania
Trust
Ziua Bánffy
28 Asociația Culturală Szint
Kulturális Egyesület
Festivalul Internațional de Folclor
Sfântul Ștefan ediția a 21- a, 2019
29 Asociația Tarisznyás Teatru în aer liber, ediția 6 –
Turneu de vară
30 Centrul Rromilor “Amare Rromentza” Rromane ceacimata/Adevăruri rrome. Culegere de creație literară rromani
31 Asociația “Rețeaua de
Cultură”
reCulegerea memoriei muzicale a
comunităților etnice din România
32 Asociația Figura Colocviul Teatrelor Minorităților
Naționale – Ediția XIII
33 Centrul de Cercetări Culturale și Sociale
“Romane Rodimata”
Amintiri de carton… Harta orală a
Deportării romilor în Transnistria
34 Uniunea Democratică a
Slovacilor și Cehilor din
România – F.Z. Bihor
Seminar: Școlile slovace încotro?
Protejarea identității naționale.
35 Asociația Divers Academia Interculturală de Vară
ProEtnica
36 Uniunea Armenilor din
România
Festivalul Strada Armenească (ediția a VI-a)
37 Asociația “Societatea de
studii transilvane”
Conferință științifică internațională 
“Punți de legătură peste granițe”
38 Asociația Kalotaszeg
Ifjúságért Egyesület
Diversitatea etnică o comoară
neprețuită
39 Fundația Pro Theatrum Festivalul de teatru contemporan
draMA, ediția a XI -a
40 Asociația Bolyongó
Színházi Egyesület
(AsociațiaTeatrală
Hoinarul)
tabăraOsonointeretnic#2019-
Tabără interetnică adresată tinerilor
41 Asociația Bolyongó Színházi Egyesület (Asociația
Teatrală Hoinarul)
Dezvoltarea și premiere spectacol
de teatru interetnic
42 Asociația Armeano
Catolică din Gheorgheni
Armenii din Gheorgheni reeditarea
cărții: Gyergyói örmenyek – Armeni
din Gheorgheni, completată și tradusă în limba română, ediția a doua,
bilingvă
43 Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din
România
Forumul Ansamblurilor
Neprofesioniste din Transilvania ,
Ed. a XIII -a
44 Asociația Gondviselés
Segélyszervezet
Tabără voluntară de clacă
(3 tabere)
45 Fundația Social – Culturală a Romilor “Ion Cioabă” Romanes? – Vorbești Romanes?
Carte de învățare a scrierii și citirii
limbii romanii
46 Asociația “Pro Valea Crișul Repede – Pro Sebes Körös Völgy” “Târgul Corvinilor – Târgul de 500
de ani”
47 Institutul Intercultural
Timișoara
Combaterea intoleranței prin educație interculturală în școli
48 Asociația Tinerilor
Maghiari din Provincie
Universitatea de vară ATIMP ediția a VII a
49 Asociația Consiliului
Consultativ al Tinerilor
din Județul Sălaj
Seminar Interetnic în cadrul
Festivalului de tineret Youth Fest
ediția 13
50 Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din
România
Cântece populare maghiare din
România II