Evenimente

În perioada 24 – 28 noiembrie 2018, s-a desfăşurat la Sinaia, judeţul Prahova, proiectul  ”Limba rromani – conservatoare a istoriei, cutumelor, a portului, a tradiţiilor şi a obiceiurilor rrome”, organizat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI), în colaborare cu Direcţia Minorităţi din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale, sub auspiciile Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.

Proiectul, aflat la ce-a de a IV-a ediţie, s-a adresat unui număr de 40 de cadre didactice rrome/de limba şi istoria rromilor şi a avut printre obiective, prezentarea noutăţilor didactico-metodice din perspectiva învăţării – predării limbilor materne, precum şi nuanţarea ofertei de perfecţionare în funcţie de aşteptări, de nivel şi de disciplina predată, cu largă deschidere spre valorile interculturale.

Impactul proiectului a fost unul pozitiv, atât la nivel regional, cât şi naţional, având în vedere interesul ridicat al participanţilor faţă de temele abordate pe parcursul celor cinci zile şi se regăseşte în dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, care vor conduce la ridicarea nivelului de educaţie al elevilor din şcolile în care acestea predau. La acest proiect au participat cadre didactice din 20 de judeţe.