Legislație-Cadru

LEGE nr. 612 din 13 noiembrie 2002
pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

Emitent: Parlamentul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 851 din 26 noiembrie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
(1) România declara, în conformitate cu art. 14 paragraful 1 din Convenţia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, ca recunoaşte competenta Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale de a primi şi examina plângeri (comunicări) provenind de la persoane care se afla în jurisdicţia statului roman şi care susţin ca sunt victime ale încălcării de către România a vreunuia dintre drepturile prevăzute în Convenţia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970.
(2) Fără a aduce atingere reglementărilor art. 14 paragrafele 1 şi 2 din Convenţia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, România considera ca aceste prevederi nu atribuie Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale competenta de a examina plângeri (comunicări) ale unor persoane care invoca existenta şi încălcarea unor drepturi colective.
(3) Organismul competent sa primească şi sa examineze plângeri (comunicări) pe plan intern în România, în conformitate cu art. 14 paragraful 2 din Convenţia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, este Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2001.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucureşti, 13 noiembrie 2002.
Nr. 612.