Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului

EXTRAS

Emitent: Parlamentul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
În sensul prezentei legi:
a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasa sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;
ART. 8
Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba romana, informaţiile i se aduc la cunoştinţa în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o alta forma de comunicare.