Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EXTRAS

Emitent: Parlamentul
Republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008

ART. 16
(1) Educaţia persoanelor cu handicap este parte integrantă a sistemului naţional de educaţie, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(2) Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin:
a) unităţi de învăţământ special;
b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;
c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;
d) servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
e) şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
f) educaţia “la patul de spital”, pe durata spitalizării;
g) alternative educaţionale.
(3) Formele de învăţământ enumerate la alin. (2) se pot desfăşura şi în limbile minorităţilor naţionale.