Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

LEGEA nr. 41 din 17 iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Romane de Televiziune

EXTRAS

Emitent: Parlamentul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 636 din 27 decembrie 1999

ART. 4
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educaţie, divertisment, sunt obligate sa prezinte, în mod obiectiv, imparţial, realităţile vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, sa asigure informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice, sa promoveze, cu competenta şi exigenta, valorile limbii romane, ale creaţiei autentice culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, ale minorităţilor naţionale, precum şi valorile democratice, civice, morale şi sportive, sa militeze pentru unitatea naţionala şi independenta tarii, pentru cultivarea demnităţii umane, a adevărului şi justiţiei.
ART. 5
(…)
(4) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune trebuie să rezerve o parte din spaţiul de emisie partidelor politice reprezentate în Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depăşi o sutime din întregul timp de emisie săptămânal. Repartizarea timpului de emisie pe partide politice se face în raport cu ponderea reprezentanţilor acestora în Parlament, luându-se în calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale.
ART. 7
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor promova şi vor încuraja difuzarea de creaţii audiovizuale româneşti.
(2) In termen de cel mult 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor rezerva creaţiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul căruia nu vor intra emisiunile informative şi sportive, jocurile, publicitatea şi serviciile de teletext.
(3) Din creaţia europeană difuzată cel puţin 30% va fi creaţie românească, inclusiv creaţii specifice minorităţilor naţionale.
ART. 15
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au, fiecare după profilul sau, ca obiect de activitate:
a) realizarea programelor de radiodifuziune sau de televiziune în limba romana, în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ şi de divertisment;
ART. 19
(1) Membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Română de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Română de Televiziune, sunt desemnaţi prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comuna a celor doua Camere.
(2) Listele de candidaţi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează:
a) grupurile parlamentare reunite din cele doua Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament;
b) Preşedintele României, pentru un loc;
c) Guvernul, pentru un loc;
d) personalul angajat al fiecărei societăţi desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru doua locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societăţii respective;
e) grupurile parlamentare ale minorităţilor naţionale, pentru un loc.
ART. 35
(1) Conducerea studiourilor teritoriale şi a celorlalte unităţi funcţionale autonome este asigurata de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administraţie al societăţii respective, în limitele competentelor care le-au fost delegate.
(2) Dacă studiourile teritoriale au şi emisiuni în limbile minorităţilor naţionale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanţi ai realizatorilor acestor emisiuni.