Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

LEGEA nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului

EXTRAS

Emitent: Parlamentul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din 24 iunie 2002

ART. 3
Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

ART. 79
In unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unor minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% vor fi angajaţi şi poliţişti care cunosc şi limba respectiva.