Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

EXTRAS

Emitent: Parlamentul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 24 martie 2008

ART. 19
(1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
(…)
m) asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%.