Justiție

LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară

EXTRAS

Emitent: Parlamentul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005.

ART. 7
(1) Toate persoanele sunt egale in fata legii, fără privilegii si fără discriminări.
(2) Justiţia se realizează in mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasa, naţionalitate, origine etnică, limba, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţa politica, avere, origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii.

ART. 14
(1) Procedura judiciară se desfăşoară in limba romana.
(2) Cetăţenii romani aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul sa se exprime in limba maternă, in fata instanţelor de judecata, in condiţiile prezentei legi.
(3) In cazul in care una sau mai multe părţi solicita sa se exprime in limba maternă, instanţa de judecata trebuie sa asigure, in mod gratuit, folosirea unui interpret sau traducător autorizat.
(4) In situaţia in care toate părţile solicita sau sunt de acord sa se exprime in limba maternă, instanţa de judecata trebuie sa asigure exercitarea acestui drept, precum si buna administrare a justiţiei, cu respectarea principiilor contradictorialităţii, oralităţii si publicităţii.
(5) Cererile si actele procedurale se întocmesc numai in limba romana.
(6) Dezbaterile purtate de părţi in limba maternă se înregistrează, consemnându-se in limba romana. Obiecţiunile formulate de cei interesaţi cu privire la traduceri si consemnarea acestora se rezolva de instanţa de judecata pana la încheierea dezbaterilor din acel dosar, consemnându-se in încheierea de şedinţa.
(7) Interpretul sau traducătorul va semna pe toate actele întocmite, pentru conformitate, atunci când acestea au fost redactate sau consemnarea s-a făcut in baza traducerii sale.