Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

LEGEA nr. 183 din 16 mai 2006
privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere
în documentele în formă electronică

EXTRAS

Emitent: Parlamentul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 23 mai 2006

ART. 5
(1) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi notarii publici au obligaţia ca în relaţiile cu cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, atunci când, în condiţiile legii, este necesară asigurarea folosirii limbii minorităţii naţionale respective, sa utilizeze codificarea standardizata a setului de caractere specifice limbii minorităţii naţionale respective, pentru activitatea de elaborare a documentelor în forma electronică.
(2) În cazul redactării de documente în forma electronica în limba unei minorităţi naţionale, prin utilizarea codificării standardizate a setului de caractere specifice limbii minorităţii naţionale respective, nu exista obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice romane, precum şi a notarilor publici de a utiliza tastatura standard corespunzătoare limbii respective.