Evenimente

Joi, 3 aprilie a avut loc la Satu Mare, lansarea proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romilor şi altor grupuri vulnerabile aflate în condiţii sociale de trai precare din regiunile Satu Mare şi Maramureş”.

La acest eveniment au luat parte E.S. Ambasadorul Elveţiei în România, domnul Jean-Hubert Lebet, secretarul de stat din cadrul Departamentul pentru Relaţii Interetnice, doamna Lacziko Enikő Katalin, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, domnul Adrian Ştef, director general al Caritas Satu Mare, doamna Löchli Terezia Tündér şi coordonatorul acestui proiectului, Fülöp Orsolya.

Proiectul este implementat în perioada 2014 – 2018 de Caritas Elveţia în parteneriat cu Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj Napoca şi Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN din Bucureşti, fiind cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă în valoare de 2.694.418 CHF.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii membrilor comunităţilor de romi şi a grupurilor vulnerabile, din trei comunităţi, din judeţele Satu Mare (Ardud, Turulung), respectiv Maramureş (Baia Mare, cartierele Craica şi Vasile Alecsandri) să participe în mod activ la viaţa socială, economică şi politică şi să trăiască o viaţă normală. Prin activităţile întreprinse, se urmăreşte intervenţia în trei domenii importante: educaţie, sănătate şi dezvoltare comunitară. Pe parcursul celor 4 ani de implementare, proiectul va sprijini un swissro_centered_1_rgbnumăr de aproximativ 1000 de beneficiari direcţi (copii, tineri şi adulţi).

Având în vedere rolul pe care Departamentul pentru Relaţii Interetnice îl are atât în promovarea drepturilor minorităților naționale, cât și atribuțiile sale în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano – Român, doamna secretar de stat, Lacziko Enikő Katalin, a subliniat importanța cooperării eficiente cu autoritățile locale. ”Conștientizarea și recunoașterea complexității dificultăților cu care se confruntă comunitățile de romi este doar primul pas. Dacă vrem cu adevărat ca un astfel de proiect să aibă rezultatele dorite și să se caracterizeze prin continuitate şi sustenabilitate, trebuie să beneficieze de implicarea eficientă și a autorităților locale, nu numai a organizațiilor partenere în cadrul proiectului.”

In finalul evenimentului, un ansamblu de romi din Ardud a susţinut un moment artistic.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.