Evenimente

ONGFest – Festivalul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din România este un eveniment organizat în cadrul programului Fondul ONG în România. Obiectivul general al Fondului ONG este consolidarea dezvoltării societății civile şi creşterea contribuției la justiția socială, democrație şi dezvoltare sustenabilă, acesta contribuind la obiectivele generale ale Granturilor Spațiului Economic European (SEE) şi norvegiene 2009-2014, de a reduce disparitățile economice şi sociale în Spațiul Economic European şi de a întări relațiile bilaterale între România şi statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Operatorul Fondului ONG în România este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi, Fundația pentru Parteneriat şi Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi.
  
TEMATICĂ

Prin ONGFest 2015 promovăm contribuția organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea de modele de comunități de succes în România.

 

Fie că este vorba de comunități locale, comunități vulnerabile sau comunități de idei, organizațiile neguvernamentale sunt nuclee de inițiative care stimulează acțiunile colective în beneficiul public.

 

Comunitățile model promovează încrederea reciprocă, luarea deciziilor în mod democratic și transparent, participarea voluntară și solidaritatea. Comunitățile aduc împreună cetățeni cu abilități diverse care se completează reciproc și permit mai ușor atingerea unor scopuri comune. La nivelul comunității, comunicarea între cetățeni este directă, iar nevoile și problemele sunt vizibile. Împreună, membrii comunității pot influența deciziile autorităților publice. Comunitățile permit integrarea socială și construirea încrederii reciproce. Comunitățile nu sunt izolate, ele comunică și se întrepătrund. Organizațiile active la nivelul comunității informează și formează cetățenii și îi ajută să rezolve probleme și să își îmbunătățească viața. Organizațiile neguvernamentale au posibilitatea de a media opiniile și de a ajuta cetățenii să găsească cele mai bune soluții.

 

ONGFest încurajează voluntariatul, participarea civică, antreprenoriatul social și inovarea civică.
  
PARTENERI INSTITUȚIONALI untitled1
SCOP

• Să favorizeze şi să încurajeze interacțiunea dintre cetățeni şi organizațiile neguvernamentale.
  
OBIECTIVE

• Să sporească numărul de cetăţeni implicaţi activ în comunitate şi să dezvolte spiritul asociativ al acestora;

• Să informeze cetăţenii, autoritățile publice şi mediul de afaceri despre proiectele organizațiilor neguvernamentale;

• Să sprijine interacțiunea dintre organizațiile neguvernamentale din Spațiul Economic European.
  
GRUPURI ȚINTĂ

• Populația Bucureştiului (cu vârsta cuprinsă între 16-45 de ani)

• ONG-uri din România, în special cele ce promovează contribuția organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea de modele de comunități de succes, prin susținerea participării cetățenilor la luarea deciziilor publice și a acțiunii colective a acestora
• ONG-uri din Spațiul Economic European
• Autoritățile publice
• Presa
• Mediul de afaceri românesc  
 
VINERI, 8 MAI 2015   Activități indoor | Biblioteca Națională a României, Bucureşti
 
09:30 – 10:00 Înregistrare | Welcome coffee
10:00 – 11:40 Sesiune de deschidere Model communities in Europe | Comunități model din Europa (sesiune în limba engleză)
11:40 – 12:00 Pauză
12:00 – 14:00 Ateliere practice pentru ONG-urile românești (ateliere în paralel)
14:00 – 15:00 Training: Logica unei cereri de finanțare (pentru organizațiile minorităților naționale)
  
SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ, 9-10 MAI 2015   Activități outdoor | Parcul Herăstrău – intrarea Piaţa Charles de Gaulle, Bucureşti
 
09:30 – 19:00 Zona expoziţională

• ONG-urile participante îşi vor prezenta activităţile şi proiectele într-un mod cât mai creativ la standuri puse la dispoziție de organizatori – aproximativ 150 de corturi;

• ONG-urile din străinătate vor fi prezente la Cortul European, iar ONG-urile minorităților naționale vor fi prezente la Cortul Diversității, unde își vor expune şi promova proiectele și vor interacționa cu vizitatorii şi celelalte ONG-uri participante.
   
10:00 – 20:00 Zona nonformală (happenings)

• Peste 100 de activități de informare, educație şi petrecere a timpului liber pentru copii, tineri şi adulți desfăşurate de organizatori, parteneri sau ONG-urile participante;

• Se vor desfășura în diverse zone ale parcului, în aer liber, pe iarbă sau pe alei, sau în corturi;

• Participanții de la unele activități vor primi premii de la organizatori, sponsori sau parteneri.
  
10:00 – 19:00 Zona de seminarii și dezbateri publice

• Acestea se vor desfășura în zone special amenajate (corturi sau spații indoor din proximitatea parcului);

• Peste 20 de seminarii cu o durată medie de 1-1½ ore vor aduce expozanții și cetățenii împreună.  
 
10:00 – 22:00 Zona de spectacole și activități culturale (scena)

• Peste 35 de momente cultural-artistice;

• Din program: teatru şi muzică pentru copii, ansambluri muzică şi dans cu tineri şi copii; reprezentații ale ansamblurilor minorităților etnice; muzică, dans sau teatru (sau alte reprezentații) pentru tineri şi adulți; concerte artişti cunoscuți. Toate activitățile şi evenimentele prezentate pentru ziua de sâmbătă vor continua duminică, programul dedicat acestora fiind mai scurt.

 
Pentru informaţii si noutăţi legate de eveniment vă invităm să vizitaţi paginile www.ongfest.ro/ şi www.facebook.com/ONGFest