Evenimente culturale minorităţi

În perioada 11 – 12 aprilie, Sediul Central al Uniunea Croaților din România găzduiește o frumoasă expoziție de picturi și desene realizate exclusiv de copii.

Mesajul secretarului de stat pentru relații interetnice cu acest prilej:

În această împrejurare, vă rog să primiți cele mai sincere felicitări pentru implicarea dumneavoastră în proiectul Expoziție Internațională de desen și pictură, destinat elevilor aparținând minorității croate din țară și din străinătate. Suntem alături de dumneavoastră în demersul cultural găzduit de comunitatea croată din Carașova în aceste zile. Ne bucurăm că munca și dedicarea dumneavoastră, precum și talentul și eforturile depuse de copiii Liceului Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova și ai Școlii Gimnaziale Lupac sunt premiate prin această expoziție, care, iată, ajunge și la Carașova.

Așa cum a fost în cazul expozițiilor anterioare din Germania (Iserlohn – Essen) și Croația (Lovas), vă dorim ca și expoziția de la Carașova să răsplătească pasiunea şi dăruirea tuturor celor implicați în proiect și toate acestea să contribuie la cultivarea spiritului creativ al tinerilor, la încurajarea acestora în a-şi păstra, exprima şi dezvolta liber valorile. Apreciem faptul că ați depășit granițele țării și astfel ați putut arăta și altor state cum minoritatea croată din România continuă să lupte pentru păstrarea, afirmare şi dezvoltarea identității sale etnice.

În numele Departamentului pentru Relații Interetnice, dar și în numele personal, doresc să vă  asigur  de  întreaga  noastră  consideraţie  şi susţinere  în  toate  demersurile  dumneavoastră. Vă dorim inspiraţie şi succes în identificarea de idei pentru proiectele viitoare și, nu în ultimul rând, putere de muncă!

Lacziko Enikő Katalin, secretar de stat

4