Evenimente

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) va organiza în perioada 18 – 22 iunie a.c. programul „Diversitate şi patrimoniu cultural prin prisma mass media. Vizite şi schimb de bune practici în regiuni multietnice din bazinul Dunării” (etapa 1). Programul, organizat sub auspiciile Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), se va desfăşura în localităţi din judeţul Tulcea (Slava Cercheză, Babadag, Tulcea, Greci, Măcin, Murighiol, Dunavăţ, Crişan, C.A. Rosetti – Letea, Sulina). Strategia, aprobată în 2011 şi pusă în aplicare pe mai multe arii de 14 ţări din bazinul dunărean, îşi propune, pe o perioadă de cel puţin 10 ani, să aducă răspunsuri comune unor provocări comune, să creeze sinergii şi o bună coordonare între politicile şi iniţiativele statelor dunărene, astfel încât Dunărea să devină o importantă arteră de dezvoltare a Europei.
Iniţiativa DRI se înscrie în Aria 3 – „Cultură, turism şi contacte directe între oameni” a SUERD, constituind primul pas în realizarea unei „Cărţi albastre a identităţii culturale a Dunării”, la care sperăm să contribuie ulterior şi alte regiuni ale României, precum şi toate statele participante.
Intenţia noastră este de a realiza un inventar al patrimoniului multicultural al României, începând cu nordul Dobrogei, dar şi de a oferi celor interesaţi un mozaic al patrimoniului cultural – material şi imaterial – al grupurilor etnice şi implicit al zonelor multietnice aflate de-a lungul Dunării.
În prima etapă a proiectului, care va acoperi patrimoniul Dobrogei de Nord (judeţul Tulcea), ne propunem ca împreună cu ceilalţi participanţi la program (experţi în istorie şi arheologie, antropologie, patrimoniu, etnografie şi folclor, oficialităţi locale, precum şi cu reprezentanţi ai mass media) să alcătuim un inventar jurnalistic al celor mai reprezentative şi importante obiective legate de istoria, cultura şi viaţa grupurilor etnice din zona vizitată. Ne dorim ca acesta să fie un prim pas în domeniul vast al promovării patrimoniului, să facilităm dialogul între limbi şi culturi în tot spaţiul dunărean prin cunoaşterea acestor valori. Intenţionăm să combinăm mai multe activităţi: vizită de documentare, cercetare, schimb de informaţii, crearea unei baze de date, a unui portofoliu de produse mass media despre regiunea Dunării.
După această primă etapă, DRI va organiza o reuniune la Timişoara, la începutul lunii decembrie, pentru a avea un schimb de opinii şi de bune practici cu jurnalişti şi specialişti din alte state dunărene.
În realizarea programului „Diversitate şi petrimoniu cultural prin prisma mass media. Vizite şi schimb de bune practici în regiuni multietnice din bazinul Dunării”, Departamentul pentru Relaţii Interetnice a beneficiat de sprijinul Asociaţiei Centrul European pentru Diversitate din Tulcea şi dorim să le mulţumim pe această cale.