Anunt Evenimente

Forumul Națiunilor Unite privind problemele minorităţilor, Sesiunea a X-a

Tineretul minorităților: spre societăți diverse și inclusive

Cea de-a zecea sesiune a Forumului Națiunilor Unite pentru problemele minorităţilor a avut loc în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2017, la Geneva. Lucrările acestei reuniuni s-au desfăşurat la Palatul Naţiunilor şi s-au bucurat de patronajul  Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, domnul Zeid Ra‘ad Al Hussein.  La lucrările Forumului din acest an a participat o delegaţie a Departamentului pentru Relaţii Interetnice (DRI) condusă de doamna secretar de stat Lacziko Enikő Katalin, șef al departamentului. În acest an, tema Forumului a fost „Tineretul minoritar: spre societăţi diverse şi inclusive”, iar discuţiile din cadrul Forumului s-au concentrat pe identificarea unor soluţii şi a unor recomandări concrete pentru tinerii ce aparţin minorităţilor, pe următoarele patru domenii tematice esenţiale: educaţia inclusivă în ajutorul tinerilor ce aparţin minorităţilor; participarea reală a tinerilor la viaţa publică; tinerii minoritari în media digitalizată, exprimarea și promovarea identității proprii; oportunități reale pentru tinerii minoritari de a participa la viața culturală și politică, fără nici un fel de discriminări datorate vârstei și originii; pace durabilă și stabilitate prin participarea tinerilor aparținând minorităților. Aspectele dezbătute în acest format  la sesiunea din 2017 a Forumului  au fost de mare interes, atât pentru organizaţiile neguvernamentale participante, cât şi pentru structurile guvernamentale care administrează aceste tematici.

DSC_3526

Totodată, în prima zi a Forumului a fost prezentată o expoziţia de artă modernă românească,  reunind lucrările de pictură, grafică, fotografie și sculptură a 34 de artişti plastici, reprezentanţi ai celor 20 de minorităţi naţionale și ai majorității din România. Vernisajul expoziţiei „Imaginile diversității” a avut loc în 30 noiembrie, în proximitatea sălii de reuniuni a Consiliului Drepturilor Omului, care găzduieşte tradiţional Forumul. Expoziţia a fost realizată de către DRI, în colaborare cu Fundaţia „Inter-Art” şi cu sprijinul Misiunii Permanente a României pe lângă Oficiul ONU de la Geneva. Prezentarea acestei expoziţii la cea de a X-a sesiune a Forumului pentru probleme ale minorităţilor a avut drept scop promovarea dialogului intercultural prin artă contemporană, pe plan internaţional.

DSC_3676

La vernisajul expoziţiei Imaginile diversităţii a luat cuvântul doamna secretar de stat Lacziko Enikő Katalin, șef al departamentului, care a precizat că multiculturalitatea este realitatea in care trăim şi ea presupune recunoaşterea pluralismului şi a varietăţii culturale, a identităţii culturale a oricaror minorități. În continuare,  au prezentat alocuțiuni ambasadorul  Adrian Vieriţa, reprezentantul permanent al României la Oficiul ONU de la Geneva și organizațiile internaționale cu sediul în Elveția,  şi domnul Ioan Hădărig, directorul artistic al Fundaţiei Inter – Art Aiud. Din partea conducerii Oficiului ONU de la Geneva (UNOG), în numele Directorului General, expoziția a fost introdusă de domnul Francesco Pisano, Directorul Bibliotecii UNOG.

DSC_3558

Expoziţia Imaginile diversităţii s-a bucurat de un real succes în rândul participanţilor la sesiunea din acest an a Forumului şi s-a încheiat cu  o recepţie oferită de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Oficiul ONU de la Geneva.

DSC_3544