Anunt Evenimente

”Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: Romii ca resursă umană – RARE” din cadrul ”Programului Transnațional Dunărea” se aproprie de final. În cadrul proiectului au colaborat 21 de organizații din opt țări. Partenerul principal al proiectului RARE este Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria, patru organizații din România alăturându-se programului: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Agenția pentru Dezvoltare Comunitară Împreună, Departamentul pentru Relaţii Interetnice și Serviciul de Ajutor Maltez din Sfântu Gheorghe.

În ultimele luni au fost implementate 6 proiecte-pilot complexe în 6 țări partenere. Pentru un potențial de învățare transnațional superior și pentru a obține valori comparabile, proiectele pilot au fost grupate în funcție de câteva domenii principale, României revenindu-i sarcina de a dezvolta un domeniu cheie a incluziunii romilor și anume ocuparea forței de muncă. Romii constituie cea mai numeroasă minoritate etnică în Uniunea Europeană și sunt printre cele mai dezavantajate, confruntându-se cu excluziunea socială, discriminarea și accesul limitat pe piața muncii, în educație și în sistemul de sănătate.

Final Brochure of the RARE project
Changing Discourses, Changing Practices:
RARE – The Roma as Human Resource

Final Brochure of the RARE project
Changing Discourses, Changing Practices:
RARE – The Roma as Human Resource EN_HU

Proiectul “Romii ca resursă umană – RARE” și-a propus să schimbe această situație și să încurajeze parteneriatele între instituții, guverne și organizații pentru a asigura accesul pe piața muncii și valorificarea potențialului economic al romilor. Partenerii RARE au dezvoltat și testat noi modele de intervenție inovatoare pentru incluziunea economică și socială.