Anunțuri de participare

Anunț către toți operatorii economici interesați,

Referitor la procedura de achiziție de servicii pentru evenimente necesare în  cadrul proiectului “Cafeneaua interculturală” (care urma să se organizeze în București, în perioda 24 – 26 noiembrie 2019) , vă anunțăm că autoritatea contractantă a deci anularea procedurii de achiziție.

S-a constat că erata care a fost publicată pentru anunțul de participare nr. 24/2767/17.10.2019, postat pe site-ul www.dri.gov.ro, nu a fost publicată și pe site-ul www.sgg.gov.ro, unde a fost, de asemenea, postat anunțul de participare.

În consecință, s-a decis anularea procedurii de achiziție simplificată, considerând că sunt viciate principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publică prevăzute de legislația în vigoare.