Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

HOTĂRÂREA nr. 881 din 9 decembrie 1998
pentru declararea zilei de 18 decembrie Ziua Minorităţilor Naţionale din România

Emitent: Guvernul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 478 din 14 decembrie 1998

Guvernul României hotărăşte:

ART. 1
Ziua de 18 decembrie se declara Ziua Minorităţilor Naţionale din România.
ART. 2
(1) Cu prilejul Zilei Minorităţilor Naţionale din România vor fi organizate acţiuni culturale, simpozioane, mese rotunde şi alte acţiuni cu tematica specifica.
(2) Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi Ministerul Culturii, împreună cu autorităţile administraţiei publice vor acorda sprijin de specialitate pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ocazionate de acest eveniment.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE