Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

HOTĂRÂREA nr. 672 din 5 mai 2004
privind declararea zilei de 9 octombrie “Ziua Holocaustului”

Emitent: Guvernul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 436 din 17 mai 2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ART. 1
La propunerea Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România, în componenta stabilită de Preşedintele României şi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ziua de 9 octombrie se declara “Ziua Holocaustului”.
ART. 2
(1) Cu prilejul “Zilei Holocaustului” vor fi organizate acţiuni culturale, simpozioane, mese rotunde şi alte acţiuni cu tematica specifica.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor acorda sprijin de specialitate pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ocazionate de acest eveniment.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

ANEXA

MEMBRII COMISIEI INTERNAŢIONALE PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA

– Prof. Elie Wiesel – preşedinte
– Radu Ioanid – vicepreşedinte
– Tuvia Friling – vicepreşedinte
– Mihai Ionescu – vicepreşedinte
– Ioan Scurtu, Institutul “Nicolae Iorga”, consilier de stat, coordonatorul Secretariatului comisiei
– Victor Opaschi – consilier de stat, Administraţia Prezidentiala, reprezentant al Preşedintelui României în comisie – Viorel Achim, Institutul “Nicolae Iorga”
– Lya Benjamin, Centrul pentru istoria evreilor din România
– Liviu Beris, Asociaţia evreilor din România, victime ale Holocaustului
– Irina Cajal Marin, Federaţia Comunităţilor Evreiesti din România
– Adrian Cioflanca, Institutul “A.D. Xenopol” Iaşi
– Ioan Ciuperca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
– Alexandru Elias, Federaţia Comunităţilor Evreiesti din România
– Alexandru Florian, Universitatea “Dimitrie Cantemir”
– Vasile Ionescu, Organizaţia Romilor
– Mihai Corneliu Lungu, director general, Arhivele Naţionale
– Andrei Pippidi, Universitatea din Bucureşti
– George Voicu, Universitatea din Bucureşti
– Jean Ancel, Institutul Yad Vashem, Israel
– Colette Avital, deputat Knesset, Israel
– Andy Baker, American Jewish Commite, S.U.A.
– Randolph Braham, Universitatea New York, S.U.A.
– Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea Paris II, Franta
– Hildrun Glass, Germania
– Dan Mariaschin, vicepreşedinte B’Nai B’Rith, S.U.A.
– Paul Shapiro, Muzeul Holocaustului, Washington
– Michael Shafir, Radio Europa Libera, Israel
– William Totok, Germania
– Leon Volovici, Universitatea Ebraica Ierusalim, Israel
– Raphael Vago, Israel
– Rabinul Menahem Hakohen
– Liviu Rotman, Institutul Yad Vashem, Israel
– Rosenne Meir, ambasador, Israel