Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

HOTĂRÂRE nr. 1.157/ 2001
pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României

Emitent: Guvernul
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 776 din 5 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 22 şi 23 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
Miniştrii, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ai altor persoane juridice, prefectii şi primării vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE