Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 5 septembrie 2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale

EXTRAS

Emitent: Guvernul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 26 septembrie 2007

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale

ART. 19
(…)
(2) În activitatea de inspecţie socială, precum şi la redactarea actelor de control se utilizează limba română. Dispoziţiile legale cu privire la folosirea limbii minorităţilor naţionale se aplică în mod corespunzător.