Evenimente

Pentru prima dată în Europa UNESCO organizează în luna octombrie la Bucureşti « Forumul Educaţional Asia – Europa »

Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi Alumnus Club pentru UNESCO, în parteneriat cu Guvernul României – Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiintifice, organizează sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, în perioada 7 – 11 octombrie 2015, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, a treia ediţie a Forumului Educaţional Asia – Europa, dedicată celebrarii celei de-a 70-a aniversări de la înfiinţarea UNESCO.

Tema forumului din acest an este educaţia şi dezvoltarea durabilă, iar subiectele care se vor aborda vizează:

– educaţia interculturală, cunoasterea patrimoniului cultural, accesul grupurilor dezavantajate la educaţie, rolul multilingvismului în societatea de azi;

– Alianţa civilizatiilor, diversitatea culturală şi dialogul intercultural;

– Parteneriatul dintre şcoală, comunitate şi mediul de afaceri în învăţământul profesional/vocaţional/dual;

– Educaţia universitară, tehnologie şi inovare pe piaţa muncii.

Forumul va reuni peste 150 de reprezentanţi ai cluburilor UNESCO, reprezentanţi ai mediului academic, ai corpului diplomatic şi jurnalişti din 35 de ţări de pe 5 continente. Ca puncte de atracţie culturală, Grădiniţa Degeţica prin proiectul “Aici, Bucureşti, România!” şi Camerata Regală vor susţine două programe artistice în zilele de 9 şi 10 octombrie 2015.

Problema eticii educaţionale a generaţiei tinere reprezintă un punct central de dialog în cadrul cooperării interstatale. În scopul analizării modalităţilor de efectuare a educaţiei în şcoli şi îmbunătăţirii calitaţii educaţiei in randul tinerei generaţii, Federaţia Mondială a Cluburilor, Centrelor şi Asociaţiilor pentru UNESCO (WFUCA), Federaţia Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO din Europa şi America de Nord (EFUCA), Federaţia Asia Pacific a Cluburilor, Centrelor şi Asociaţiilor pentru UNESCO (AFUCA), Comisia Naţională a Republicii Populare Chineze pentru UNESCO, Federaţia Naţională a Republicii Populare Chineze a Cluburilor, Centrelor şi Asociaţiilor pentru UNESCO (CNFUCA) si Biroul Internaţional pentru Educaţie din cadrul UNESCO (IBE) au hotărat, începand cu anul 2013, desfăşurarea anuală a Forumului Educaţional Asia – Europa (AEFE).

Forumul îşi propune:

– să împărtăşească idei, experienţe şi bune practici în ceea ce priveşte responsabilităţile cadrelor didactice cu privire la metodele eficiente de predare;

– să pună în evidenţă responsabilităţile educatorilor cu privire la modul de abordare a educaţiei moderne;

– să consolideze cooperarea între organizaţiile UNESCO, şcoli, universitati şi instituţiile internaţionale.
O variantă sintetică a lucrărilor forumului va fi publicată şi pusă la dispoziţia publicului online prin site-urile Comisiei Române pentru UNESCO, Federaţiei Europene a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO şi Alumnus Club.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.