Evenimente

Bucureşti, 7 – 11 octombrie 2015
 

Într-o lume a globalizării economice, a informatizării şi a creşterii diversităţii culturale, problema eticii educaţionale a tineretului este punctul central de dialog în majoritatea ţărilor. În scopul exploatării cu eficienţă a modalităţii de efectuare a educaţiei etice în şcoli şi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei tinerei generaţii, Federaţia Mondială a Cluburilor, Centrelor şi Asociaţiilor pentru UNESCO (WFUCA), Biroul Internaţional al Educaţiei (IBE), Federaţia Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO din Europa şi America de Nord (EFUCA), Federaţia Asia – Pacific a Cluburilor, Centrelor şi Asociaţiilor (AFUCA) au hotărît ca începând cu 2013, anual, să se organizeze şi să se promoveze Forumul educaţional Asia – Europa (AEFE).
 

Pentru anul 2015, s-a propus ca cea de a treia ediţie să se desfăşoare în Europa, alegând ca ţară organizatoare România. Tema principală, pilon de discuţii, a fost: educaţia şi dezvoltarea durabilă. Astfel, în perioada 07-11 octombrie 2015, Alumnus Club UNESCO, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii interetnice a coordonat organizarea ediţiei a treia a Forumului educaţional Asia – Europa, în România, eveniment ce a avut ca scop principal promovarea, prin dialog, a soluţiilor inovatoare pentru o educaţie interculturală eficientă, care să ajute la diminuarea tensiunilor existente în prezent, în unele cazuri, între diferite spaţii.
 

Acest eveniment va fi inclus în al III-lea Plan Naţional al României pentru Alianţa Civilizaţiilor, iniţiativă a ONU lansată în 2005, în scopul mobilizării acţiunii politice, la nivel global, pentru facilitarea dialogului şi promovarea înţelegerii şi reconcilierii între culturi şi religii, în special prin susţinerea de proiecte în domeniile privind educaţia, tineretul, migraţia şi mass-media. Lucrările forumului s-au desfăşurat în incinta Universităţii de ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.
 
Pentru organizarea acestui Forum au acţionat, ca organizatori, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Guvernul României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Comisia Naţională a României pentru UNESCO, Federaţia Europeană a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinară Alumnus Club pentru UNESCO, alături de un număr de parteneri din diferite domenii: Ministerul Afacerilor Externe, Alianţa Civilizaţiilor, Federaţia Mondială a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO, Comisia UNESCO a Republicii Populare Chineze, Primăria Municipiului Bucureşti, ARCUB, FRACCU, Fundaţia Progres prin Educaţie, Corciu şi Asociatii, Grădiniţa Degeţica.
 

Pe parcursul celor trei zile de dezbateri la lucrările forumului au participat cu lucrări sau în dezbateri peste 100 de personalităţi de marcă din 34 de ţări şi reprezentanţi ai UNESCO de la Paris. Cele mai numeroase delegaţii au fost cele din China, Italia, Rusia, Belarus şi România.
 

Pe 9 octombrie Forumul Educaţional Asia-Europa a cuprins vernisajul expoziţiei „Aici Bucureşti, România” şi un moment artistic realizat de copiii de la Grădiniţa Degeţica. Presedinta FRACCU şi autoarea volumului pentru copii Spectatorul a oferit cărţi tuturor copiilor participanţi.
 

Proiectul „Aici Bucureşti, România” propune o iniţiativă ce promovează dezvoltarea talentului copiilor de vârstă preşcolară provenind din medii socio-economice diferite şi încurajarea implicării lor în acţiuni culturale care permit valorificarea identităţii culturale a Bucureştiului. În acest sens, 30 de copii au fost implicaţi în evenimente informative, culturale şi în activităţi creative în vederea dezvoltării modalităţilor de promovare a valorilor culturale locale în spaţiul european.
 

Proiectul a constat din realizarea unei prezentări dedicate Bucureştiului, în timpul căreia copiii au prezentat creaţia proprie într-un cadru multicultural asigurat prin participarea a 34 de ţări din Europa şi Asia, făcându-se astfel informarea a 150 de participanţi la Forumul Educaţional Europa-Asia. Piesa de rezistenţă rezultată în urma proiectului a fost panoul de mari dimensiuni intitulat “Bucureşti, Mama”, format din litere volumetrice mari, ce compun cuvântul Bucureşti în diferite limbi şi abordări artistice. Momentul artistic a avut ca tematică reprezentarea Bucureştiului într-o modalitate creativă, în cadrul căreia copiii au descris panoul şi elementele reprezentate pe literele volumetrice legate de Bucureşti.
 
Accentul a fost pus pe copiii din Bucureşti, implicând totodată şi publicul larg din oraş, locuitori sau persoane aflate în tranzit. Prin implicarea copiilor de vârstă preşcolară în activităţile proiectului atingem zona de educaţie preşcolară din punct de vedere cultural, unde, conform studiilor de specialitate este nevoie de astfel de iniţiative care să stimuleze dezvoltarea cognitivă, socială şi culturală şi să pregătască copiii pentru activităţile de învăţare timpurie.
 

Ceremonia de deschidere a lucrărilor Forumului a început cu mesajul Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis prezentat de doamna Ligia Deca, consilier de Stat la Preşedinţia României, urmat de cuvântul domnului Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al domnului Amet Aledin, secretar de stat în cadrul Guvernului României – Departamentul pentru Relaţii Interetnice.
 

În cadrul aceleiaşi ceremonii au mai vorbit: Dhirendra Bhatnagar, Preşedintele Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO, Daniel Tanase, director general în cadrul Ministerul Afacerilor Externe, Adrian Cioroianu, ambasadorul României la UNESCO, Ani Matei, Secretarul General al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, Răzvan Ionuţ Teodorescu, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Eliot Minchenberg, UNESCO, Yu Xiaoping, Comisia pentru UNESCO din Republica Populară Chineză, Ana Dumitrescu, coordonator proiect Metamorfoze, Daniela Popescu – Preşedinte, Federaţia Europeană a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO.
 
Lucrările au abordat subiecte legate de tema centrală: educaţie şi dezvoltare durabilă. În deschiderea comunicarilor s-a lansat volumul lui Vasile Ghica: În Ghearele Râsului, carte de aforisme tradusă în limba franceză şi arabă.
 

Cele patru mari subteme ale forumului s-au structurat astfel:
 

1. Viitorul educaţiei şi Alianţa Civilizaţiilor – dezbatere moderată de dl. Petru Dumitriu,
ministru plenipotenţiar din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
În cadrul acestei teme au prezentat lucrări participanţi din China, Japonia, Cipru, Spania, România.
 

2. Excelenţa în studii lingvistice, educaţie interculturală, bilingvism şi multilingvism, educaţia prin întelegerea/cunoaşterea patrimoniului, accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate – relevanţa rolului cluburilor UNESCO cu privire la aceste provocari, moderată de dl. George Christofides, preşedinte de onoare al Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pntru UNESCO.
Personalităţi din Belarus, Elveţia, Cipru, Grecia, Italia şi Portugalia au abordat diferite aspecte legate de această temă punând accent pe rolul UNESCO în reglementarea acestor schimbări.
 

3. De la teorie la practică, parteneriatul între şcoală şi business în educaţie duală – profesionala, temă cu care au început lucrările celei de a doua zi de dezbateri. Moderatorul acestei teme domnul Werner Braun – preşedintele Clubului Economic German – Deutcher Wirtschaftsklub, Braşov a dat cuvântul vorbitorilor, care au abordat acest subiect din poziţia pe care o ocupă în ţările lor: Germania, România, SUA, Rusia, Italia, Serbia.
 

4. Educaţia Universitară – tehnologie şi inovaţie pe piaţa muncii, cea de a patra temă dezbătută în cadrul lucrărilor forumului, moderată de dl. Ioan Dona, profesor la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. La această temă au participat la dezbateri reprezentanţi din Liban, India, Franţa, România, Kazakhstan şi Pakistan.
 

În cadrul Forumului au luat parte la lucrări şi dezbateri tineri participanţi în proiectul METAMORFOZE VII. Anul acesta proiectul a avut ca invitaţi membri ai cluburilor şi asociaţiilor pentru UNESCO din 18 ţări şi a fost dedicat tradiţiilor culinare europene, găzduind în această perioada o serie de workshopuri în care au fost prezentate reţete tradiţionale, aparţinând patrimoniului imaterial al ţărilor din care provin, în scopul susţinerii identităţii culturale europene.
 

Cu ocazia dineelor oficiale oferite de DRI şi MEC în zilele de 9 şi 10 octombrie 2015, reprezentanţi ai Guvernului şi alţi invitaţi au continuat discuţiile pe problematicile Forumului, apreciind şi de această dată înalta ţinută ştiinţifică a lucrărilor.
 

Concertul Extraordinar „Tinereţe, Talent şi Clasic în Bucureşti” oferit de Camerata Regală cu tineri laureaţi la concursuri muzicale a încheiat cea de a treia ediţie a Forumului Educaţional Asia –Europa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.