Anunțuri de participare

ERATĂ la ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT


pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea de servicii de catering necesare organizării proiectului DRI ”ProEtnica – Festival Intercultural Sighișoara”


În cuprinsul textului ”Anunțului de participare simplificat” și a documentației de atribuire se vor înlocui următoarele:
”achiziția de servicii de închiriere echipament tehnic de sonorizare și lumini necesare organizării proiectului ”TIFF promovează diversitatea” se va înlocui cu ”servicii de catering necesare organizării proiectului DRI ”ProEtnica – Festival Intercultural Sighișoara”.
– ”oferta este valabilă de la data limită de depunere până la data de ”24.06.2017” se va înlocui cu ”oferta este valabilă de la data limită de depunere până la data de ”24.08.2017”
”achiziția de servicii de închiriere echipament tehnic de sonorizare și lumini” din cuprinsul textului ”Scrisorii de înaintare” se va înlocui cu ”achiziția de servicii de catering”

Toate celelalte prevederi din anunțul de participare simplificat și documentația de atribuire rămân neschimbate.


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta in scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de servicii de catering necesare organizării proiectului DRI – ”ProEtnica – Festival Intercultural Sighișoara”


Citește anunțul complet