Anunt

În virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opiniei publice, în legătură cu articolul ”Cum controlează puterea votul minorităților: fonduri de milioane de euro care depind de o hotărâre de Guvern”, apărut în publicația online Recorder.ro în data de 10 decembrie 2018, Departamentul pentru Relații Interetnice face următoarele precizări:

  • Referitor la afirmația din articol că ”Aceste fonduri nerambursabile ar trebui garantate prin lege, numai că legea cadru a minorităților e blocată de peste zece ani la Parlament. În absența ei, ele se acordă în fiecare an prin hotărâre de Guvern (…)”, subliniem faptul că:

Sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale nu sunt fonduri nerambursabile. Fondurile nerambursabile sunt atribuite conform legislației în vigoare printr-o procedură stabilită de Legea nr. 350/2005.

Sumele la care face referire articolul sunt alocate pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și sunt prevăzute anual în legea bugetului de stat. De asemenea, categoriile de cheltuieli și destinațiile acestor cheltuieli sunt prevăzute tot de legea bugetului de stat.

Prin hotărârile de Guvern anuale se aprobă doar modul de repartizare și utilizare a acestor sume, respectiv destinațiile legale de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat. Aceste sume sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” şi sunt cuprinse în anexa nr. 3/13/02/a din Legea bugetului de stat anuală, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Potrivit prevederilor art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare aprobată prin Legea nr. 240/2011, „Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, (…) sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

În acest an au fost prevăzute sume pentru sprijinirea cetățenilor aparținând minorităților naționale în Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” şi sunt cuprinse în anexa nr. 3/13/02/a, iar Guvernul a adoptat în martie 2018 Hotărârea Guvernului nr. 128/2018 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

  • Referitor la afirmația din articol că ”Asociațiile minorităților raportează cheltuirea banilor la Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) din subordinea Guvernului, însă această instituție nu are niciun departament de control. Cu alte cuvinte, asociațiile raportează când vor, ce vor și nimeni nu verifică dacă spun adevărul.”, subliniem că:

Departamentul pentru Relații Interetnice, instituție specializată a statului român, a fost creată pentru promovarea diversității etnoculturale și lingvistice, prevenirea și combaterea rasismului și xenofobiei, cultivarea valorilor comune și a dialogului intercultural și în scopul consolidării sistemului de protecție a minorităților naționale din România. De aceea, conform prevederilor legale în vigoare, Departamentul pentru Relații Interetnice nu este o instituție de control și nu dispune de mecanisme de control, fapt menționat și cu ocazia interviului acordat publicației Recorder.ro.

Conform prevederilor legale în vigoare, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care primesc fonduri de la bugetul de stat pentru sprijinirea parțială a activității, au obligația de a raporta lunar până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate. Totodată, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale raportează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate. Aceste raportări se fac conform formularului A2 și conform formularului A3 care sunt anexe la Hotărârea Guvernului nr. 128/2018.

Conform reglementărilor legale în vigoare, Departamentul pentru Relaţii Interetnice realizează monitorizarea în ceea ce privește respectarea destinațiilor legale de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor întocmite de organizaţii. Departamentul realizează monitorizarea în limitele reglementate de actele normative în vigoare, iar orice altă activitate realizată în cadrul procesului de monitorizare în afara acestor limite excede competențelor legale atribuite Departamentului pentru Relații Interetnice.

Toate raportările transmise de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt la zi, informațiile disponibile pe site-ul instituției sunt întocmite exclusiv în baza acestora. 

Departamentul pentru Relații Interetnice a propus de fiecare dată măsuri Secretariatului General al Guvernului când a sesizat abateri de la regulile stabilite și când nu au fost respectate prevederile legale în vigoare, inclusiv cele de raportare, așa cum s-a întâmplat spre exemplu în cazul organizației Uniunea Bulgară din Banat – România.

Statul român dispune de instituții care au ca principală atribuție exercitarea controlului asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public.