Evenimente

Departamentul pentru Relații Interetnice și-a însușit un rol în acest program încă de la început, din 2009, când a fost negociat acordul între cele două state, și astfel am avut șansa de a colabora cu un partener serios și foarte deschis la nevoile comunităților din România. A fost o deosebită onoare de a avea alături un partener deschis și flexibil, care ascultă problemele și este interesat și care dorește să contribuie într-un mod foarte concret la incluziunea socială a romilor. Din acest motiv doresc să vă mulțumesc atât pentru administrarea acestui fond extrem de util pentru societatea noastră, cât și pentru posibilitatea pe care ați oferit-o instituției noastre de a se implica în acest program.

Consider că a trecut vremea teoriilor, a dezbaterilor abstracte legate de acest subiect. Sunt ferm convinsă că este nevoie de acțiuni concrete, de proiecte viabile și palpabile, care treptat vor avea ca rezultat o incluziune reală atât în privința serviciilor sociale și a mediului economic, cât și în domeniul culturii, al educației și al sănătății.
Doar soluțiile punctuale ne pot ajuta să avansăm în privința incluziunii comunității rome. Iar dumneavoastră ne oferiți o astfel de soluție punctuală.

Nu doresc să intru în detaliile acestei linii de finanțare, acestea urmând să fie prezentate de către colegii din Unitatea de Management a Programului, însă vreau să accentuez faptul că este un gest remarcabil îndrumarea acestei comunități spre activitățile generatoare de venit, fiindcă astfel putem evolua în privința incluziunii. Acesta poate fi o strategie funcțională și pe termen lung, fiindcă îi oferim acestei comunități un instrument pe care își poate clădi un viitor. Și aici nu mă gândesc doar la persoane, ci la familii întregi care pot avea la îndemână o sursă stabilă de venit. Pe de altă parte, dimensiunea economică a excluziunii sociale la nivelul comunităților de romi impune intervenții specifice.
Departamentul pentru Relații Interetnice, în calitate de partener pentru Fondul de incluziune a romilor este interesat în mod deosebit în promovarea principiilor bunei înțelegeri, a acceptării reciproce și a bunei conviețuiri la nivelul comunităților multietnice în care proiectele finanțate prin acest program se vor desfășura.

Mă adresez acum organizațiilor care doresc să aplice. Doresc să îi încurajez, pentru că acest program prezintă o oportunitate imensă. Vorbeam adineauri de flexibilitatea partenerului în gestionarea acestui program, de aceea aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că programul este conceput în așa fel încât să includă și inițiativele inovatoare, totodată este suficient de clar structurat ca să accentueze că proiectele propuse trebuie să treacă de nivelul sloganului de campanie socială, și să nu se limiteze la dezvoltare comunitară sau programe de instruire. Proiectele trebuie să propună intervenții concrete, punctuale la adresa nevoilor beneficiarilor. Vă încurajez să dezvoltați proiectul implicând beneficiarii, practic lucrând și gândind împreună cu beneficiarii.

Putem auzi adesea, că rezultatele unor astfel de investiții nu sunt destul de vizibile sau spectaculoase. Cred, însă, că împreună cu dumneavoastră, cei care cunoașteți cel mai bine beneficiarii, avem șansa de a arăta că se pot realiza proiecte prin care să se ajungă vizibil la efectele scontate, și prin care incluziunea devine un fapt, și nu doar o simplă teorie.
Concurența va fi însemnată, fiindcă fondurile disponibile sunt de 2 milioane de franci elvețieni, având capacitatea de a finanța cel mult 10 proiecte.
Dar este de datoria noastră, a tuturor ca aceste 10 proiecte să fie cele mai bune, cele mai utile și să conțină bazele unei dezvoltări susținute.